Vi gikk fra å være et sted med mange konflikter og uheldige situasjoner, til nesten ingen.

Christian Slaaen, prosjektleder

Hva er Innovasjons- barometeret?

Foto: Trigger

Lenkeblokk Icon Les mer her

Nytenkningen har skapt begeistring og en trygg atmosfære for både ungdommer og ansatte.

– Vi kan være forbilder for barna, hjelpe dem og bli kjent med dem!

Dette svarer Maria Mounji (16) på spørsmål om hva som er det beste med å jobbe som aktivitetsleder ved Holmlia bibliotek. Denne jobben har også Isaac Dianki (16), Hassan Ali Noureddine (17), Umair Iqbal (18) og åtte andre ungdommer, som del av prosjektet Etter skoletid.

Ungdommene jobber normalt sett én gang i uka ved biblioteket, der de hjelper til med eller har ansvar for aktiviteter for barn og unge. I tillegg gjør de annet arbeid ved biblioteket, som å rydde og hente reserverte bøker. Denne dagen er det drop-in for ungdommer som ønsker hjelp til å søke jobb, i samarbeid med karrieresenteret JOBB X. Aktivitetslederne hjelper til med søknad- og CV-skriving og serverer frukt.

De tolv unge aktivitetslederne ved biblioteket har det gøy sammen, og har blitt en god gjeng på tvers av aldere.

– Vi ser alltid frem til å gå på jobb, sier Maria.

Høyt innovasjonstrykk i kommunesektoren

Innovasjon handler om å skape nye løsninger som gir bedre resultater. Derfor leter kommunesektoren stadig etter nye måter å løse utfordringer på.

Les mer herUmair Iqbal (18) og de andre aktivitetslederne ved Holmlia bibliotek serverer frukt til ungdom som får hjelp til CV- og søknadsskriving. Foto: Anne Elisabeth Næss.

Relasjoner var nøkkelen

Biblioteket på Holmlia brukes mye av lokale barn og ungdom. Før prosjektet Etter skoletid ble igangsatt hadde man ikke nok å tilby dem, og det ble derfor en del uro og bråk ved biblioteket. Prosjektet skulle gjøre biblioteket til en reell møteplass for barn og unge. Det skulle opprettes et tilbud, både i form av aktiviteter og en voksenperson ungdommene kunne ha kontakt med. Prosjektet fikk støtte av Barne -, ungdoms - og familiedirektoratet (BUFDIR), og Christian Slaaen ble ansatt som prosjektleder. Han arbeidet med ungdommene i to år, og det første han gjorde var å begynne relasjonsarbeid på biblioteket. 

– Det startet med at vi bare satte oss ned med ungdommene, snakket med dem og spurte hvordan de hadde det. Deretter satte vi i gang basisaktiviteter, slik som TV-spillturneringer. Gjennom aktivt relasjonsarbeid skapte vi aktivitet, som igjen etablerte enda bedre relasjoner mellom ansatte og ungdommer, forteller Slaaen.

Etter hvert ble frivillige og profesjonelle organisasjoner involvert i prosjektet for å skape flere aktiviteter for og sammen med ungdommene. Aktivitetstilbudet ble ytterliggere utvidet da biblioteket fikk mulighet til å ansette lokale ungdommer som aktivitetsledere. Disse ble lønnet av prosjektmidler som Deichman-bibliotekene mottok gjennom Nasjonalbiblioteket.

Trygghet og begeistring

Resultatene fra Innovasjonsbarometeret 2020 viser at nær tre av fire arbeidsplasser i kommunesektoren har innført minst én innovasjon i løpet av de siste to årene. Nesten 70 prosent av disse oppgir at det har økt kvaliteten på tjenestene. Christian Slaaen mener prosjektet Etter skoletid har hatt flere positive ringvirkninger.

– Aktivitetslederne ble gitt ansvar for å være rollemodeller og skape aktiviteter. De gjorde en fantastisk jobb, og det hadde en øyeblikkelig påvirkning på ungdomsmiljøet. Barn og unge fikk rollemodeller de kunne kjenne seg igjen i.

Han trekker også frem at prosjektet har skapt en trygg atmosfære for både ungdommer og ansatte ved biblioteket.

– Vi gikk fra å være et sted med mange konflikter og uheldige situasjoner, til nesten ingen. Ungdommene ble trygge på oss, og vi ansatte ble trygge på dem. Vi klarte å skape en trygghet som alle syntes var bra. Men dette er et arbeid som må holdes ved like, og som krever at kompetanse og personale er på plass, sier Slaaen.

Leder for Deichman-bibliotekene på Holmlia og Bjørnholt, Nisrin Maktabi Barkouki, trekker spesielt fram at prosjektet skaper begeistring blant barn og unge.

– Mange barn tilbringer mye tid ved biblioteket etter skoletid. Det at det kommer ungdommer som arrangerer aktiviteter for dem, skaper begeistring og forventninger. Aktivitetene blir små høydepunkter i barnas liv, sier Barkouki.

Sykkelverksted, redesign og fredagsquiz

Holmlia bibliotek gikk fra å kun tilby aktiviteter i ferier, til å arrangere aktiviteter for barn og unge hver dag hele uken og i alle ferier.

– På noen dager pågikk det fem aktiviteter og arrangementer samtidig. Ungdom kunne henge på de åpne plassene, det var leksehjelp for ungdom i underetasjen, leksehjelp for barn i overetasjen, sykkelverksted og tegneverksted samtidig. Hele huset var et mylder på de dagene, forteller Slaaen.
Regina Young Fernandez Grandizo er ansatt som prosjektmedarbeider i Etter skoletid, og har ansvar for å gjøre klart aktivitetsplaner og følge opp aktivitetslederne. Hun forteller at biblioteket på nåværende tidspunkt har mange ulike Etter skoletid-aktiviteter gående. Eksempler er ulike kreative verksteder for barn, kurs i sy- og redesign, leksehjelp, utelek med Den Norske Turistforening og fredagsquiz for barn. I mars settes «Sykkelfix» i gang igjen. Dette er et sykkelverksted ved biblioteket, drevet av ungdom på frivillig basis i samarbeid med Byverkstedet. Der kan folk i nærområdet komme og få reparert sykkelen sin gratis.

De fire aktivitetslederne liker aller best å hjelpe til på de kreative verkstedene for barn og unge, og å jobbe på sommeren. Da er det ekstra høyt aktivitetsnivå ved biblioteket.

– På sommeren arrangerer vi turneringer i fotball, volleyball og Mario Kart, og deler ut premier, forteller aktivitetsleder Umair. 


«Sykkelfix» er en populær aktivitet for ungdom ved Holmlia bibliotek. Fra venstre: Aktivitetslederne Isaac Dianki (16), Umair Iqbal (18), Maria Mounji (16) og Hassan Ali Noureddine (17). Foto: Anne Elisabeth Næss.


Christian Slaaen er tidligere leder for prosjektet Etter skoletid ved Holmlia bibliotek. Han er opptatt av verdien av å bygge relasjoner med barn og unge som bruker biblioteket. Foto: Anne Elisabeth Næss.

En inngang til arbeidslivet

Prosjektet Etter Skoletid gir lokale ungdommer arbeidserfaring, og både tidligere prosjektleder Christian Slaaen og bibliotekleder Nisrin Maktabi Barkouki vektlegger verdien av dette.

– Her på Holmlia bibliotek behandles aktivitetslederne som fullverdige kollegaer av de andre ansatte. De blir sett, stilt krav til og får ansvar og tillitt. Ungdommene ser at det finnes muligheter for dem videre i arbeidslivet, sier Barkouki.

Ungdommene selv trekker frem flere ting de har lært gjennom jobben som aktivitetsleder.

– Jeg ønsker å bli arkitekt, så arbeidet med kunstverkstedene er noe jeg tar med meg videre, forteller Maria.

Maria og Umair legger vekt på erfaringen de har fått med å jobbe med barn, være sosiale og bli kjent med nye folk. For Isaac og Hassan er humor og positivitet noe av det viktigste i jobben som aktivitetsleder.

– Det er viktig å være positiv, og alltid ha et smil foran barna. Bruk av humor er en god ting å ta med seg videre, sier de.


Én av oppgavene til aktivitetslederne ved Holmlia Bibliotek er å legge til rette for at barn og unge kan tegne og spille brettspill etter skoletid. Hassan Ali Noureddine (17) og Maria Mounji (16) setter fram spill og tegnesaker. Foto: Anne Elisabeth Næss.


Ungdommene får også erfaring med ordinært bibliotekarbeid som aktivitetsledere ved Deichman-biblioteket på Holmlia. Fra venstre: Isaac Dianki (16), Maria Mounji (16) og Hassan Ali Noureddine (17). 

Ungdommene har blitt involvert hele veien

I Innovasjonsbarometeret 2020 svarer 35 % av virksomhetene som har gjennomført innovasjoner at det har gitt innbyggerne større innflytelse. I Prosjektet Etter skoletid ved Holmlia bibliotek har ungdommene fått være med og bestemme hvordan deres egen møteplass skal være, helt fra starten.

– I startfasen ble det utnevnt et ungdomsråd. Ungdommene spilte inn hvilke aktiviteter de ønsket seg, og ble involvert i utformingen av felles regler for hvordan man skal oppføre seg på biblioteket, forteller tidligere prosjektleder Christian Slaaen.

Bibliotekleder Nisrin Maktabi Barkouki forteller at ungdommene som nå er ansatt som aktivitetsledere også har deltatt på en brukermedvirkningsworkshop sammen med seniorer, i planleggingen av det nye biblioteket på Mortensrud. Workshop-deltakerne skulle jobbe med hvordan det nye biblioteket kan bli et godt sted å være for både den yngre og eldre generasjon.

– Workshopen var veldig vellykket. Følelsen av å være en ressurs, ha en verdi og føle at man er ettertraktet, det betydde mye for ungdommene, sier Barkouki.

Veien videre

Etter mars 2020 vil det ikke lenger være midler til å videreføre ansettelsene til alle de unge aktivitetslederne ved Holmlia bibliotek. Tre aktivitetsledere vil likevel få fortsette videre. Bibliotekleder Barkouki håper å kunne videreføre det brede aktivitetstilbudet for barn og unge etter skoletid, og en ny leder for prosjektet vil forhåpentligvis være på plass innen kort tid. Også aktivitetslederne håper prosjektet får leve videre.

– Vi ønsker å fortsette med dette prosjektet. Barna ønsker det, og sier det ikke blir det samme å være på biblioteket uten oss aktivitetslederne, sier aktivitetsleder Maria.