Til hovedinnhold

Metoder og verktøy - eksempler

Artikler

Foto: KS

Prosedyrer for kvalitetsforbedring - Stavanger kommune

I Stavanger var man opptatt av å registrere avvik. Nå er oppmerksomheten flyttet mot kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhet. Intensjonen er at registrerte avvik skal føre til forbedringer i tjenesten.

Foto: ScanStockPhoto

Tavlemøter - Stavanger kommune

Noen virksomheter i Stavanger gjennomfører daglige tavlemøter. Her møtes de ansatte for å oppdatere alle om hva som er viktig fra det siste døgnet. Tiltaket sikrer at alle på avdelingene kjenner bedre til pasientene.

Foto: Lisa Neumann-Grue, KS

Etisk refleksjon - Stavanger kommune

Ansatte og ledere stilles jevnlig overfor en del etiske dilemmaer som de må ta stilling til. I Stavanger kommune har man satt av tid slik at de ansatte kan diskutere de dilemmaene en blir satt ovenfor.

Foto: Siv Dolmen

"Hva er viktig for deg?"- samtalen - Grimstad kommune

”Hva er viktig for deg?” har vært utgangspunktet for utvikling av prosedyrer, tiltak og kompetanse for å bidra til en mer aktiv brukerrolle og en større oppmerksomhet på forebygging og rehabilitering.

Foto: Colourbox.com

Basiskompetanse

Grimstad kommune tatt i bruk et opplegg som skal sikre og vedlikeholde den grunnkompetansen man trenger for å observere hva pasienten trenger av hjelp fra helse- og omsorgstjenesten.

Foto: Shutterstock

Kalenderplan i hjemmetjenesten - Trondheim kommune

Trondheim kommune har innført kalenderplan for hele året i hjemmetjenesten. Dette er en modell som både ivaretar de ansatte og kommer brukerne til gode.

SISTE OM ELDREOMSORG

Les flere artikler

KONTAKT