Kalenderplan innebærer at de ansattes arbeidsturnus planlegges et helt år av gangen. De ansatte har god mulighet til å være med å påvirke egen turnus. 

I kommunen er det et mål fra politikerne om at brukerne har færrest mulig pleiere hjemme hos brukerne. Det er utfordrende for hjemmetjenesten å få til dette, men kalenderplan har bidratt til å redusere antall pleiere. De ansatte er inndelt i tre arbeidslag som har fordelt brukerne mellom seg. Hjemmetjenesten har også en egen driftskoordinator som prøver å tilrettelegge turnusen på en slik at brukerne kan forholde seg til færrest mulig pleiere.