En viktig forutsetning for å få til god kvalitet i tjenestene er å øke kompetansen blant ansatte.

FoU-leder Inger Johanne Bolstad

I samtaler basert på reelle case reflekterer de ansatte rundt det som foregår internt i enhetene - hva som er forsvarlige tjenester, hva som går bra, og hva som går galt. Enkelte av casene har også være tatt opp i ledergruppen, som en konsekvens av disse refleksjonsmøtene. 

Grimstad kommune har opprettet en FoU-avdeling som jobber med forbedringsarbeid og kvalitet i hele helse- og omsorgssektoren. Egne fagutviklere bistår avdelingene med kvalitetsarbeidet hvor refleksjon over egen praksis er en viktig del. 

Erfarginsutveksling på tvers

En fagutvikler i FoU-avdelingen fungerer som en etikk-koordinator og bistår enhetene i refleksjonen og veileder de ansatte. FoU-leder Inger Johanne Bolstad sier at det er en fordel å ha med noen som står utenfor daglig praksis og kan se ting med andre øyne og påpeke ting.

I tillegg samarbeider de ulike fagutviklerne med har ansvar for hver sin tjeneste. Dette bidrar til erfaringsutveksling på tvers av enheter og tjenester. En av fagutviklerne er utdannet forbedringsagent fra Pasientsikkerhetsprogrammet.

I begynnelsen møttes ansatte på tvers av enheter for å reflektere sammen, mens det i dag stort sett foregår innad i hver enhet, ettersom det ble vanskelig å få til hyppige nok møter på tvers av enheter. I dag møtes de ansatte til refleksjon over egen praksis annenhver uke eller en gang i måneden. 

-Gjennom refleksjon over egen praksis får ansatte økt kompetanse gjennom samtaler og veiledning av fagutviklere med høy kunnskap. Særlig er dette viktig i hjemmetjenesten hvor man går mye alene, sier FoU-leder Inger Johanne Bolstad i kommunen.