Klarspråk – involver brukerne og mål effekten

Forstår innbyggerne det (fylkes)kommunen skriver? Her finner du verktøy for å kartlegge forbedringspotensialet i tekster, få innspill fra brukerne og måle effekten av språkarbeidet.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Helsefellesskap er bra - men ingen mirakelkur

Helsefellesskap er bra - men ingen mirakelkur

I høringen om den nasjonale helse- og sykehusplanen i Stortingets helse- og omsorgskomité støttet KS forslaget om å opprette helsefellesskap mellom helseforetak og kommuner. KS peker samtidig på behovet for å bygge ut samarbeidet om psykisk helse og rus.

Ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHot)

Ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHot)

KS samarbeider med NAV om å utvikle ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging. I dag må all søknad om hjelpemidler gjøres på papir, dette tar tid og gir mange muligheter for feil.

Status om forprosjektet Akson - styringsdokumentet

Status om forprosjektet Akson - styringsdokumentet

Forprosjektet Akson har som formål å avklare hvordan realisering av helhetlig samhandling og felles kommunal journal skal gjennomføres.

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Samarbeidsavtalen om Digihjelpen forlenges med to nye år. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet startet Digihjelpen i 2016. Hensikten er å få enda flere på nett.

Erfaringer fra to veiledningstilbud i Trøndelag fylke og fylkesbiblioteket sin rolle

Erfaringer fra to veiledningstilbud i Trøndelag fylke og fylkesbiblioteket sin rolle

I Trøndelag fylke har nesten halvparten av kommunene et veiledningstilbud i digital kompetanse for innbyggerne. For de små kommunene er et samarbeid med fylkesbiblioteket og frivillige helt avgjørende for å kunne tilby et fast, varig veiledningstilbud.

Høringssvar om leveringsplikt for bredbånd

HØRING

Høringssvar om leveringsplikt for bredbånd

Digitalisering i kommunal sektor legger til rette for økt produktivitet og et enklere og bedre tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. Det er derfor avgjørende at både dekning, kapasitet og robusthet er god nok i hele landet.

Les flere artikler

KONTAKT