Klarspråk – involver brukerne og mål effekten

Forstår innbyggerne det (fylkes)kommunen skriver? Her finner du verktøy for å kartlegge forbedringspotensialet i tekster, få innspill fra brukerne og måle effekten av språkarbeidet.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Nasjonal erfaringssamling om klart språk

Nasjonal erfaringssamling om klart språk

Vil du få inspirasjon fra kollegaer i andre kommuner? KS inviterer til en nasjonal erfaringssamling om klart språk på Thon Hotel Arena på Lillestrøm (nær Gardermoen) 13. og 14. november.

Ny politiker? Still spørsmål til tåkespråket

Forstår du ikke hva kompetansepotensial og ressursorienterte holdninger betyr? Du er ikke alene. – Språket i politiske saksframlegg og strategier kan være utilgjengelig. Det er et demokratisk problem, sier Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef i KS.

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer KS til samling for kommuner som ønsker å opprette et veiledningstilbud i digital kompetanse for sine innbyggere.

Akson – et steg nærmere Én innbygger - én journal

Kommunesektoren jobber med et stort digitalt helseprosjekt, kalt Akson. Det skal både gi løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen, og en felles kommunal pasientjournal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

Om Akson

Om Akson

Akson er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Les flere artikler

KONTAKT