Klarspråk – involver brukerne og mål effekten

Forstår innbyggerne det (fylkes)kommunen skriver? Her finner du verktøy for å kartlegge forbedringspotensialet i tekster, få innspill fra brukerne og måle effekten av språkarbeidet.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste.

Nytt midlertidig kompetansenettverk for e-helse

Nytt midlertidig kompetansenettverk for e-helse

KS har i dialog med Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) sikret at arbeidet som tidligere ble ivaretatt av KomUT blir videreført. KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) vil fremover hjelpe kommunesektoren med å ta i bruk e-helseløsninger.

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer KS til samling for kommuner som ønsker å opprette et veiledningstilbud i digital kompetanse for sine innbyggere.

Tjenesten Minside

Tjenesten Minside

Minside er en tjeneste som gir innbygger innsyn i alle forhold som de har med kommunen eller fylkeskommunen. Innbygger gis blant annet tilgang til digital post til og fra kommunen og fylkeskommunen, og oversikt over innsendte søknader og fakturaer.

Hjelp til å bruke offentlige digitale tjenester

Hjelp til å bruke offentlige digitale tjenester

Prosjektet Digihjelpen legger til rette for at kommuner skal kunne etablere et fast lavterskel veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse.

Digital mestring i Færder kommune

Digital mestring i Færder kommune

I Færder kommune tilbys innbyggerne veiledning i data og digitale tjenester på frivilligsentralene og på seniorsenteret i kommunen , og i 2018 inngikk Færder kommunen en samarbeidsavtale med Røde Kors' lokallag om å etablere og tilby «Digital senior».

Les flere artikler

KONTAKT