Klarspråk – involver brukerne og mål effekten

Forstår innbyggerne det (fylkes)kommunen skriver? Her finner du verktøy for å kartlegge forbedringspotensialet i tekster, få innspill fra brukerne og måle effekten av språkarbeidet.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Akson må gjennomføres stegvis

Akson må gjennomføres stegvis

-Det blir bedre, sikrere og billigere om vi gjør dette sammen, sier direktør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune. Hun er overbevist om at vi trenger Akson, og at det vil gi bedre tjenester og et tryggere pasientforløp.

Mangfold og godt samarbeid på tvers i Bergen kommune

Mangfold og godt samarbeid på tvers i Bergen kommune

I Bergen kommune kan innbyggerne velge mellom flere tilbud som bidrar med å heve den digitale kompetansen og hjelper dem med å ta i bruk digitale tjenester. Det arrangeres både drop-in og opplæringstilbud som må bestilles på forhånd.

Bedre verktøy for et bedre barnevern

Ansatte i barnevernet opplever i dag at jobben er vanskelig å utføre, at mange oppgaver tar for mye tid, og at den faglige støtten ofte mangler. Derfor skal det kommunale barnevernet digitaliseres.

Akson vil gi et tryggere pasientforløp

Akson vil gi et tryggere pasientforløp

1 av 3 sykepleiere sier at dagens journalsystemer gir negative konsekvenser for pasientene. Hovedårsaken er at de mangler viktige og relevante opplysninger, og må bruke tid på å innhente nødvendig informasjon.

Ny løsning skal gjøre det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet

Ny løsning skal gjøre det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet

KS samarbeider med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å utvikle en ny nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernet i kommunen.

Påminnelse: Tilskudd til kommuner som skal etablere veiledningstilbud i digital kompetanse

Påminnelse: Tilskudd til kommuner som skal etablere veiledningstilbud i digital kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Les flere artikler

KONTAKT