Gevinster av klart språk

Lenkeblokk Icon Se presentasjon (pdf)

– Dette er enestående tall, også internasjonalt. Selv om vi vet at det er fornuftig med klart språk, har vi manglet tall på nøyaktig hvor mye penger vi kan spare før nå, sier områdedirektør Kristin Weidemann Wieland i KS.

Kvalitativt er det godt dokumentert at klart språk har positive effekter. Nå lanserer KS en FoU-rapport der samfunnsøkonomer fra Menon Economics har klart å tallfeste noen av de økonomiske gevinstene.
Lenke til sending ved lanseringen

Lenkeblokk Icon Les rapporten her

– En såpass høy sikker avkastning er helt unikt. Sett opp mot normal avkastning i næringslivet, er det noe alle investorer ville satset på, sier samfunnsøkonom Simen Pedersen i Menon.

Sikre gevinster

Med utgangspunkt i fakturaer til mottakere av helse- og omsorgstjenester i Tønsberg kommune og kommunalt bostøtteskjema i Bergen kommune har Menon tallfestet gevinsten på saksbehandlersiden i kommunen.

– Selv om vi legger til grunn konservative forutsetninger, finner vi en høy sikker avkastning av klart språk. Vi har kun regnet på kommunenes gevinster, omskrivingen til klart språk gir også positive brukeropplevelser og økt tillit til kommunene, sier Pedersen.

Gevinstene blir enda større hvis de omskrevne tekstene deles med andre tjenesteområder i kommunen eller med andre kommuner.

Foto: Menon Economics / KS

1 krone investert i klart språk gir minst en avkastning på 1,3 til 4 kroner

Invester i klart språk!

KS har jobbet med klart språk i kommunesektoren siden 2014. Bakgrunnen for FoU-prosjektet var at det har vært vanskelig å gjennomføre solide effektmålinger i enkeltkommuner eller i andre offentlige virksomheter. Derfor har KS gjort et grunnarbeid slik at alle som jobber med klart språk, kan bruke tallene og være trygge på at arbeidet med klart språk gir avkastning.

– En konkret og temmelig sikker gevinstberegning er et godt argument for å investere tid og ressurser i språkarbeid, avslutter Wieland.