Et språk som viser respekt for at mennesker er ulike, bidrar til mer likestilling og mindre diskriminering. Inkluderende språk handler mye om å ta bevisste valg:

  • Hva spør vi om, og hva tar vi for gitt?
  • Hvilke alternativer og kategorier tilbyr vi?
  • Hvilke formuleringer bruker vi for å beskrive mennesker?
  • Hvilke fordommer kommuniserer vi?

Her finner du sjekkpunkter og skrivetips for inkluderende språk i digitale tjenester.
Lenke til prinsippene

Prinsippene inngår i prinsippene for klart språk i digitale løsninger, men er også relevante for deg som skriver andre typer tekster. Prinsippene er utviklet av NTB Arkitekst på oppdrag fra KS.