Klarspråksprisene ble delt ut av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik mandag 27. mars. Klarspråksprisen for staten gikk til Miljødirektoratet.  

Demokratiprosjekt 

Juryen la vekt på at Sunnfjord kommune setter klarspråk i sammenheng med strategier for digitalisering og kommunikasjon og merket seg særlig hvordan kommunen behandler språk og kommunikasjon som et demokratiprosjekt.   

– Vi er stolte og veldig beæret over denne prisen, sa ordfører i Sunnfjord kommune, Jenny Følling da hun mottok prisen. - Vi deler prisen med alle 2000 i kommunen. Jeg vil understreke at forankring i ledelsen er viktig for å lykke med dette arbeidet. 

– Klart språk er avgjørende for å lykkes med digitalisering 

Områdedirektør Kristin Weidemann Wieland i KS deltok også på prisutdelingen. Hun understreket betydningen å se klarspråk i sammenheng med digitalisering: 

  Skal vi oppnå fulle gevinster av digitaliseringen, må vi satse på språket. Vi må sikre at språket er klart i alle de digitale løsningene vi lager, men vi må ikke glemme alle de andre tekstene innbyggerne må forholde seg til for å løse oppgaven. Vedtaket du får som svar på en søknad, er like viktig som det digitale skjemaet du fylte ut i forkant, sier Wieland.  

Tønsberg fikk hederlig omtale 

Juryen ga også hederlig omtale til Tønsberg kommune for deres klarspråksarbeid. I begrunnelsen legger de vekt på at kommunen gjør et systematisk og svært grundig arbeid. Også Statens sivilrettsforvaltning fikk hederlig omtale for sitt språkarbeid. 


Prisvinnerne fra stat og kommune samlet. 

Se opptak fra arrangementet her (lenke kommer). 

Les mer om klarspråksprisene her.

 Arrangementet er et samarbeid med Språkrådet, Digitaliseringsdirektoratet og KS. 

Grunngjeving frå juryen 

Klarspråksprisen for kommunar og fylkeskommunar 2022  

Sidan 2016 har Kommunal- og distriktsdepartementet delt ut prisen til ein kommune eller fylkeskommune som har gjort ein ekstraordinær klarspråksinnsats.  

Fleire sterke kandidatar  

Juryen ynskjer å gje heiderleg omtale til Tønsberg kommune, som har gjort eit systematisk og særs grundig arbeid. Juryen ser gjerne denne kommunen blant dei nominerte også neste år.  

Årets prisvinnar  

Årets prisvinnar er ein ung og «ny» kommune som vart til i 2020, da fire kommunar slo seg saman. Kommunen såg tidleg at språkarbeid var ein måte å byggje ei ny og god verksemd på. Juryen meiner at kommunen har tenkt riktig og handla klokt.  

Arbeidet er forankra godt internt: Kommunen har ei særskild klarspråksgruppe som rapporterer til kommunedirektøren. Klarspråk er sett i samanheng med strategiar for digitalisering og kommunikasjon. Kommunen gjennomfører og tek lærdom av brukarundersøkingar både internt og eksternt.  

Fleirspråklegheit er eit tema i kommunen. Mellom anna ligg det ute informasjonsvideoar som er teksta på ti språk, inkludert nynorsk og bokmål.  

Juryen meiner at prisvinnaren viser ei god og moden forståing av klarspråk. Juryen legg særleg merke til at kommunen handsamar språk og annan kommunikasjon som eit demokratiprosjekt. Godt språk er ein del av demokratiet, og dei tilsette veit at det er ein demokratisk rett for innbyggjarane å forstå informasjon frå kommunen.  

Klarspråksprisen for kommunar og fylkeskommunar går til Sunnfjord kommune.