Hva kan dere bruke metoden til?

Geriljatesting er effektivt for å teste begreper, kortere tekster og enkle løsninger på kort tid og med enkle midler. Dere kan teste utkast på noen brukere for å se om dere er på rett spor. Så kan dere gjøre endringer ut fra innspillene dere får, og gjerne teste den justerte versjonen på nye brukere.

Dette trenger dere for å gjennomføre

 • teksten eller tjenesten dere ønsker å teste – på skjerm eller utskrift
 • seks–åtte testpersoner i målgruppen som dere oppsøker der de er, for eksempel på servicetorget, i gågata eller i idrettshallen
 • en intervjuer/fasilitator som snakker med testpersonen og noterer innspill, ev. kan dere være to som deler oppgavene mellom dere
 • ca. 10 minutter per testperson

Slik gjør dere det

Forbered testingen – lag testoppgaver

Geriljatesting gir muligheten for å teste deler av en tekst kjapt og effektivt for å avdekke om informasjonen er forståelig og tydelig. Siden testingen skal gå kjapt, må dere velge dere ut det viktigste dere ønsker å finne ut av, og gå rett på sak.

Det er ofte lurt å gi testpersonene oppgaver som de skal løse (oppgavebasert testing), for eksempel:

 • Finn ut hvor du skal ringe hvis du har spørsmål om renovasjon.
 • Hvordan kan du gi kommunen innspill til forslaget?
 • Hva skal du gjøre hvis du har halvtomme malingsspann du ønsker å bli kvitt?
 • Hva gjør du hvis du ønsker å bytte til en annen barnehage midt i året?
 • Hvilke alternativer har du nå, etter å ha fått dette vedtaket?
 • Hva kan du gjøre hvis du vil klage på kommunens avgjørelse?
 • Fyll ut skjemaet mens du tenker høyt.


Ved å observere handlingene og notere svarene får dere et grunnlag for å vurdere om teksten/løsningen er klar og tydelig eller trenger forbedringer. Pass på å ikke stille ledende spørsmål eller ja/nei-spørsmål, og unngå gjerne å bruke de samme uttrykkene som er i bruk i løsningen som skal testes. Be dem for eksempel ikke om å finne knappen de skal klikke på for å søke byggetillatelse, men spør dem hvordan de vil gå fram for å søke.

Lenkeblokk Icon Eksempler på spørsmål og oppgaver

Gjennomfør testingen – noter hva testpersonene gjør og sier

 • Oppsøk brukerne av teksten eller tjenesten der de er – for eksempel på gjenvinningsstasjonen eller i saksbehandlerkøen. Vær imøtekommende og gjør det enkelt å se at dere er fra kommunen, for eksempel ved å ha kommunens adgangskort synlig.
 • Introduser dere helt kort som representanter fra kommunen som trenger hjelp til å gjøre informasjon/tjenester/løsninger så gode som mulig for innbyggerne. Understrek at det er teksten/løsningen dere tester, ikke testpersonen, og at dere ikke er ute etter riktige eller feil svar.
 • Gå rett på sak. Kanskje må dere stille et kontrollspørsmål for å sjekke om personen er i målgruppen, men det er ikke rom for en lang innledning.  Vil dere filme eller ta opp samtalen, må dere spørre om samtykke. Forbered i så fall en god løsning slik at det går kjapt og greit.
 • Noter funn på en enkel måte i skjemaet eller på selve teksten. Tester dere formuleringer, er det først og fremst svarene som er interessante, men noter gjerne også om testpersonen nøler, rister på hodet, ler osv. Tester dere en digital løsning, noterer dere hva testpersonen gjør og sier. Få gjerne brukerne til å tenke høyt mens de leser og utfører oppgaven.
 • Avslutt med å takke for at testpersonen har bidratt til å hjelpe kommunen med å forbedre seg.

 

Oppsummer resultatene og lag en liste med tiltak

 • Oppsummer funnene til slutt – bruk gjerne skjemaet i lenken under.
 • Diskuter dere fram til en liste med tiltak hvis testingen viste at teksten/løsningen hadde forbedringspotensial.
Lenkeblokk Icon Skjema for planlegging, gjennomføring og oppsummering