Denne metoden egner seg særlig til å få tilbakemelding på hvilke tekster innbyggerne synes det er vanskelig å forstå. Å be om innspill i sosiale medier krever få forberedelser fra dere, samtidig som dere når ut til mange på kort tid.

Dialog i sosiale medier kan føre til engasjement både blant innbyggerne, politikerne og de ansatte i kommunen og egner seg derfor godt i en oppstartsfase, eller hvis dere trenger å blåse liv i klarspråksarbeidet igjen.

Dette trenger dere for å gjennomføre

 • tilgang til kommunens Facebook-konto eller annen kanal dere ønsker å bruke
 • tekst til å publisere på Facebook
 • skjema eller system for å registrere og følge opp kommentarene. Se eksempel på registreringsskjema
 • tid til å svare på og følge opp innspillene

Slik gjør dere det

Forbered innlegget – bruk gjerne tekstforslaget

 • Legg en plan for hva dere ønsker å få tilbakemelding på, og hva dere skal bruke innspillene til: Vil dere ha innspill om alle typer tekster innbyggerne synes det er vanskelig å forstå, hvordan de opplever tekster om ett tema, eller hvilke ord de opplever som vanskelige? Skal dere bruke innspillene til å velge ut tekster for videre arbeid, revidere tekstene eller lage en ordliste?
 • Tenk igjennom hvordan dere vil svare på eventuelle negative og krasse tilbakemeldinger, og hvordan dere vil gripe det an hvis tiltaket skaper stort engasjement – hvordan kan dere utnytte engasjementet i det videre klarspråksarbeidet?
 • Legg også inn tid til å teste innlegget på én eller flere kollegaer eller innbyggere før dere publiserer det. 

Lenkeblokk Icon Eksempel på Facebook-innlegg Lenkeblokk Icon Eksempel på Facebook-innlegg (nynorsk)

Publiser innlegget

 • Publiser innlegget på et tidspunkt der mange vil rekke å legge merke til det, kommentere og dele det i sosiale medier. Tidlig om morgenen er ofte et lurt tidspunkt.
 • Sørg for at dere har mulighet til å følge opp innspillene og svare på kommentarene ­– særlig den første dagen.
 • Vurder om dere vil legge ut et nytt innlegg der dere takker for alle innspillene og sier noe om hva dere vil gjøre videre.
 • Hold innbyggerne oppdatert og fortell hvordan de har hjulpet med å gjøre kommunens tekster bedre.

 

Oppsummer innspillene i et skjema 

 • For det videre klarspråksarbeidet er det viktig at dere oppsummerer og registrerer innspillene som kommer. Det kan dere enten gjøre fortløpende, eller etter at innlegget har ligget ute i for eksempel én uke. Lag et skjema som er mer tilpasset akkurat deres prosjekt, eller bruk dette skjemaet til å sortere tilbakemeldingene.
Lenkeblokk Icon Skjema for å registrere innspill

Tips for å få oppmerksomhet

Bruk lokalavisa til å skape oppmerksomhet om saken – skriv pressemelding

Får dere formidlet oppfordringen i lokalavisen, når dere enda flere. Kontakt i så fall redaksjonen og still opp på et intervju der dere forteller at dere ønsker at innbyggerne i kommunen skal melde fra om tekster de synes er vanskelige å forstå.

Fortell også hvorfor dere gjør det, og hvor og hvordan innbyggerne skal ta kontakt. Innbyggerne kan inviteres til å gi innspill i sosiale medier, men gjør det også mulig å gi respons per post, e-post eller ved personlig oppmøte. Her finner dere et forslag til pressemelding dere kan bruke.

Bruk film til å skape engasjement

Lag en enkel videofilm som viser innbyggere som synes en tekst er vanskelig å forstå. Dere kan for eksempel filme en geriljatesting og bruke klipp fra det (husk å be om samtykke), be innbyggere forklare hva et utdrag fra en tekst betyr, eller intervjue de som snakker med innbyggerne daglig – hva kan kommunen gjøre bedre?