Til hovedinnhold

Hvordan fungerer ordningen?

Under følger en beskrivelse av hvordan man går frem for å søke finansieringsstøtte gjennom Digifin-ordningen, stegene i en søknadsprosess, og hvilke krav som stilles til søkerprosjektet.

Artikler

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Webinar om Drømmeplan

Drømmeplan har som mål å gjøre reguleringsplaner lettere tilgjengelige for innbyggerne digitalt. Dette var hovedtema i det andre i rekken av webinarer om vårt digitaliseringsarbeid. Se det i opptak her.

Foto: Illustrasjon: Bly

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern

For å gi KS faglige råd innen informasjonssikkerhet og personvern, er det etablert et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor.

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Nyeste webinar var 12. juni om Innbyggernøkkel «Oslonøkkelen.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

Valgt av folket i en digital tid

Teknologi endrer samfunnet og er en maktfaktor i seg selv. Hvorfor settes temaet så sjelden på den politiske dagsordenen?

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Gunn Marit Helgesens tale til eKommune 2024

- Digitalisering er selve ryggraden i vår samfunnsstruktur. I en stadig mer kompleks og sammenvevd verden står kommunene overfor nye og utfordrende realiteter, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i åpningstalen under årets eKommune-konferanse.

Les flere artikler

KONTAKT