Hvordan fungerer ordningen?

Ved å utvikle digitale løsninger sammen får kommunesektoren bedre kvalitet og lavere pris på det som utvikles. I tillegg vil flere stå sammen om videreutvikling og forvaltning.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Historien om Tim. En nasjonal fremtidsvisjon

Husker du Oslo kommunes fremtidshistorie om Tim? Her er en oppfølger der Tim flytter ut av Oslo og blir en innbygger av Norge. Her samarbeider forvaltningsnivåer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det.

Sammen, men også hver for seg

Sammen, men også hver for seg

Kommunal sektor har en ambisjon om å gjøre mer sammen på digitaliseringsområdet, men det må ikke være til hinder for dem som ligger lengst frem. Det var en av konklusjonene til KommIT-rådet da de diskuterte oppstarten av et felles prosjekt om datasjø.

Takk for innsatsen så langt

Takk for innsatsen så langt

Da KommIT-rådet møttes i Bergen 23.–24. mai, tok Robert Rastad over stafettpinnen etter Arild Sundberg som leder for rådet. Uten Arilds store innsats gjennom flere år hadde ikke rådet og digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren vært der vi er i dag.

Regionale nettverk og samstyring i kommunesektoren

Regionale nettverk og samstyring i kommunesektoren

Flere steder i landet har kommuner etablert regionale samarbeid for å lykkes med digitalisering.

200 millioner til bredbånd er fordelt

200 millioner til bredbånd er fordelt

Midler til bredbåndsutbygging i kommuner med tynt befolkningsgrunnlag er nå fordelt på fylkeskommunene. KS er glad for at Stortinget økte bevilgningen, men er samtidig utålmodig på vegne av kommuner som vil ha støtte til kommersiell utbygging av bredbånd.

2,5 millioner forsendelser i SvarUt

2,5 millioner forsendelser i SvarUt

I løpet av årets to første måneder er det gått to og en halv millioner forsendelser gjennom SvarUt- tjenesten. Det innebærer en besparelse på anslagsvis 100 millioner kroner. Tjenesten brukes i dag av over 400 kommuner.

Les flere artikler

KONTAKT