Hvordan fungerer ordningen?

Under følger en beskrivelse av hvordan man går frem for å søke finansieringsstøtte gjennom Digifin-ordningen, stegene i en søknadsprosess, og hvilke krav som stilles til søkerprosjektet.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Webinar om ny kommunelov og rollefordeling

Webinar om ny kommunelov og rollefordeling

Den nye loven gir en klarere rolleavklaring mellom folkevalgte og administrasjon. Dette kan bidra til å gjøre samarbeidet mellom kommunestyret og kommunedirektør ryddigere. Webinaret 1. oktober gir konkrete eksempler og svar.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder gir gode råd.

KS bidrar til å skape bedre sammenhengende tjenester

KS bidrar til å skape bedre sammenhengende tjenester

Årets utgave av undersøkelsen «IT i praksis» viser at over halvparten sier seg «svært enig/enig» i at KS bidrar til at deres virksomhet utvikler sammenhengende tjenester.

Som om vi har et valg

Som om vi har et valg

Felles kommunal journal skal gjøre pasientens informasjon lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbygger i en kommune. Hva har skjedd med arbeidet siden i fjor sommer, og hva sier leverandørene? Vi stilte spørsmålene under en debatt i Arendal.

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

HØRING

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

KS er uenig i de virkemidlene staten foreslår som endringer i pasientjournalloven. Blant annet er KS kritisk til at staten gis vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

Fagrådet for IKT-arkitektur har fått nytt mandat

For å gi KS faglige råd innen IKT-arkitektur, finnes det et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor. Nylig ble mandatet oppdatert.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT