Til hovedinnhold

Hvordan fungerer ordningen?

Under følger en beskrivelse av hvordan man går frem for å søke finansieringsstøtte gjennom Digifin-ordningen, stegene i en søknadsprosess, og hvilke krav som stilles til søkerprosjektet.

Artikler

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Digitalt kompetanseløft på vei til norske kommuner og fylkeskommuner

- Jo mer vi lærer – desto flere muligheter ser vi, sier kommunedirektør i Sandnes kommune, Bodil Sivertsen. Samtlige kommuner i Rogaland har gjennomført et kompetanseløft i digital transformasjon.

Interimstyre for KS Digitale Fellestjenester AS

KS' Hovedstyre har nå oppnevnt et interimstyre for det nye aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester AS. Erik Hansen, direktør eHelse i Helse Vest RHF, blir styreleder og får blant annet med seg Harald Danielsen og Gro Jære.

KS etablerer aksjeselskap for digitale fellestjenester

Hovedstyret har sagt ja til at KS etablerer et 100 prosent eiet ikke-kommersielt aksjeselskap. Selskapets skal utvikle og levere digitale fellesløsninger og andre tjenester i tilknytning til dette til medlemmene.

Ny veileder for bruk av sosiale medier i kommunen

KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern har laget veiledningen for bruk av sosiale medier i kommuner. Veiledningen retter seg mot alle virksomheter i kommunene. Den gir innføring i regelverket som gjelder og hvilke vurderinger som må gjøres.

Webinar: Kom i gang med Kobo!

Nå er vi snart klare til å dele Kobo med hele Kommune-Norge. Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang.

Fag- og prioriteringsutvalg for oppvekst og utdanning

For å gi KS faglige råd innen digitalisering av oppvekstområdet, etableres et eget fag- og prioriteringsutvalg med eksperter fra kommunal sektor - digiOppvekst. Utvalget er en del av KS’ samstyringsmodell for digitalisering av kommunal sektor.

Les flere artikler

KONTAKT