Hvordan fungerer ordningen?

Under følger en beskrivelse av hvordan man går frem for å søke finansieringsstøtte gjennom Digifin-ordningen, stegene i en søknadsprosess, og hvilke krav som stilles til søkerprosjektet.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Bredbånd til alle

Bredbånd til alle

KS har sammen med 17 andre organisasjoner bedt politikerne gjøre Norge til et gigabitsamfunn i 2025. – Staten må i tillegg øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 19 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt skaffe bedre data til å utforme politikk.

La deg insipirere av et variert program. Meld deg på eKommune

La deg insipirere av et variert program. Meld deg på eKommune

Fellesløsninger, ny hverdag, smittesporing, datasikkerhet, e-helse, kunstig intelligens, framtidsscenarier - se hele programmet på eKommune 14. og 15. april og meld deg på.

eKommune for bærekraftige løsninger

eKommune for bærekraftige løsninger

14. og 15. april arrangerer KS eKommune, den årvisse møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Årets tema er "Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft?"

Ditt beste digitale prosjekt til eKommune

Ditt beste digitale prosjekt til eKommune

eKommune er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Temaet er “Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft?” Vi ber om dine beste digiale prosjekt i en snap!

Foregangskommunene støtter KS' etablering av journal-selskap

Foregangskommunene støtter KS' etablering av journal-selskap

KS vil danne et selskap for å ta arbeidet med felles kommunal journal videre. - At KS gjør dette, gir trygghet for kommunene og sikrer nødvendig fremdrift og involvering, sier Per Kristian Vareide, kommunedirektør i foregangskommunen Stavanger.

Les flere artikler

KONTAKT