Hvordan fungerer ordningen?

Under følger en beskrivelse av hvordan man går frem for å søke finansieringsstøtte gjennom Digifin-ordningen, stegene i en søknadsprosess, og hvilke krav som stilles til søkerprosjektet.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Vær oppmerksom på sikkerheten etter dataangrep i Østre Toten

Vær oppmerksom på sikkerheten etter dataangrep i Østre Toten

Alle kommuner bør være oppmerksomme på unormal aktivitet, oppfordrer KS. Østre Toten kommune ble natt til lørdag utsatt for et dataangrep som hindrer bruk av datasystemene i kommunen.

Starter pilot slik at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt

Starter pilot slik at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt

I januar starter KS en pilot der kommuner kan hente skatte- og inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Det innebærer blant annet at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt når de søker om moderasjon i foreldrebetaling.

KS fornøyd med handlingsplan om digitalisering i grunnopplæringen

KS fornøyd med handlingsplan om digitalisering i grunnopplæringen

Regjeringen har lyttet til kommunenes behov i ny handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen. KS er spesielt fornøyd med at arbeidet rundt personvern og informasjonssikkerhet styrkes.

- Vi blir for små hver for oss

- Vi blir for små hver for oss

Fagfornyelsen gir sterke føringer om bruk av digitale læremidler. Det setter skoleeiere og leverandører overfor store utfordringer når det kommer til personvern. Problemet er at kommunene er for små og sårbare til å løse det hver for seg.

Ønsker samarbeid om tryggere deling av data mellom skole og hjem

KS ber regjeringen ta del i arbeidet med å finne tryggere måter å dele data mellom oppvekstsektoren og barns omsorgspersoner på. I dag mangler funksjonalitet som håndterer denne type data på en sikker måte.

Setter fart på digitalisering av plan- og byggesaksområdet

Setter fart på digitalisering av plan- og byggesaksområdet

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) jobber sammen med KS og kommunene for å gjøre plan- og byggesaksprosessen enda enklere. Digital selvbetjeningsløsning for plandata, og forenklet søknad om byggetillatelse er prosjekter som nylig er satt i gang.

Les flere artikler

KONTAKT