For at kommunal sektor i fellesskap skal kunne utvikle flere digitale fellesløsninger, er finansieringsordningen Digifin etablert. Ved å utvikle løsninger sammen kan vi oppnå økt verdi for brukerne og lavere utviklings- og forvaltningskostnader.

Finansiering av ordningen

Kommunal og moderniseringsdepartementet har bidratt med til sammen kr 125 mill. til ordningen. Forutsetningen er at kommunal sektor bidrar med minst like mye. For kommuner er engangsbeløpet kr 20 per innbygger, for fylkeskommuner kr 5 per innbygger. Hovedstyret i KS har vedtatt at KS skal bidra med inntil 40 millioner kroner. 

Bli med i ordningen

KS sendte i 2017 en invitasjon til alle sine medlemmer om å bli med i Digifin-ordningen. Det fikk raskt en stor oppslutning fra kommuner og fylkeskommuner, og de fleste er blitt med. Medlemmene har hittil bidratt med over kr 110 mill. til ordningen! Hvis din kommune også ønsker å bli med, send en e-post til digiprosjekter@ks.no med en formell bekreftelse og merket med deres fakturareferanse. 

Det er en forutsetning at kommuner som søker om støtte eller ønsker å ta i bruk løsninger utviklet gjennom ordningen er deltager i ordningen. 

Må betale for å ta i bruk løsningene 

Kommuner og fylkeskommuner som er med i ordningen, må betale for å ta i bruk løsningene som utvikles. På den måten blir utviklingskostnadene fordelt på dem som tar i løsningene i bruk, og penger går tilbake til ordningen for gjennomføring av nye digitale fellesprosjekter. Prisen påvirkes blant annet av størrelsen på utviklingskostnadene, antatt utbredelsesgrad i kommunesektoren og kommunestørrelse. Det kan gjelde ulike prismodeller for ulike løsninger. 

Hvem kan motta finansiering fra ordningen?

De som kan motta støtte fra Digifin til digitaliseringsinitiativ, og som står som formell søker, er: 

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • KS
  • Kommunalt eide foretak og interkommunale selskap kan også motta støtte dersom kommunen eller fylkeskommuner er med på søknaden. 

Kommuner og fylkeskommuner som vil søke om støtte må sende inn et prosjektforslag til digiprosjekter@ks.no. Prosjektforslaget utformes i tråd med Digdirs mal for prosjektforslag og mal for prosjektbegrunnelse. Malene kan lastes ned via denne lenka til Digdir.no.