Prosjekter som har mottatt støtte fra ordningen: 

  • Melding og kalenderhendelser på helsenorge.no (Digihelse)
  • Søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no (Digisos)
  • Ny funksjonalitet i kommunenes felles digitaliseringsplattform (FIKS-plattformen) som kan benyttes i kommunenes løsninger for Min side. Legger til rette for at kommunen raskt kan tilby innbyggere og virksomheter å gjenfinne informasjon «om seg selv».

Andre prosjekter som har søkt og er til vurdering: 

  • DigiBarnevern
    Prosjektet har som overordnet målsetning å forbedre IT-løsningene som brukes av tjenestemottakere og ansatte i barnevernet. 
  • Orden i eget hus
    Løsning for å kunne dele informasjon om data gjennom felles datakatalog og felles kommunalt applikasjonsregister.
  • Modernisert folkeregister - Kommune