Prosjekter som har mottatt støtte fra ordningen: 

 • Melding og kalenderhendelser på helsenorge.no (Digihelse) Digifin finansierer prosjekt Digihelse - utvikling (prosjektleder er Oslo kommune) og Digihelse Nasjonal innføring, der KS er prosjektleder.
 • Søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no (Digisos)
 • Ny funksjonalitet i kommunenes felles digitaliseringsplattform (FIKS-plattformen) som kan benyttes i kommunenes løsninger for Min side. Legger til rette for at kommunen raskt kan tilby innbyggere og virksomheter å gjenfinne informasjon «om seg selv».
 • DigiBarnevern - delprosjekt Innbyggertjenester
  Innbyggertjenester er digitale tjenester som barn og foreldre får tilgang til gjennom tjenesten Min Side. Effekten av innbyggertjenester er økt opplevd kvalitet hos barn og foreldre. ​Målet er at barn og foreldre får en bedre forståelse av faglige vurderinger, forstår det arbeidet barnevernet gjør med det enkelte barn i større grad og at de kan samhandle og kommunisere lett og effektivt med barnevernet​. 

Andre prosjekter som har søkt og er til vurdering: 

 • DigiOrden (Orden i eget hus)
  Løsning for å kunne dele informasjon om data gjennom felles datakatalog og felles kommunalt applikasjonsregister.
 • Digifolkeregister
  Prosjektet omhandler tjenester i KS' FIKS plattform opp mot Modernisert folkeregister
 • GeoIntegrasjon (FIKS)
  Målet er å etablere mer robuste grensesnitt med høyere sikkerhet som sikrer et godt samspill mellom fagsystem og mellom fagsystem og lokale arkivkjerner. En modernisert GI-standard ivaretar nye behov - samtidig som det tilrettelegges for overgang til en meldingsbasert arkitektur med FIKS som plattform - vil gi fordeler og gevinster for kommuner og systemleverandører.