Prosjekter som har mottatt støtte fra ordningen: 

 • Melding og kalenderhendelser på helsenorge.no (Digihelse) Digifin finansierer prosjekt Digihelse - utvikling (prosjektleder er Oslo kommune) og Digihelse Nasjonal innføring, der KS er prosjektleder.
 • Søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no (Digisos)
 • Funksjonalitet i kommunenes felles digitaliseringsplattform, Fiks-plattformen, som kan benyttes i kommunenes løsninger for Fiks-tjenesten Min kommune. Min kommune legger til rette for at kommunen raskt kan tilby innbyggere og virksomheter å gjenfinne informasjon «om seg selv».
 • DigiBarnevern - delprosjekt Innbyggertjenester
  Innbyggertjenester er digitale tjenester som barn og foreldre får tilgang til gjennom tjenesten Min kommune. Effekten av innbyggertjenester er økt opplevd kvalitet hos barn og foreldre. ​Målet er at barn og foreldre får en bedre forståelse av faglige vurderinger, forstår det arbeidet barnevernet gjør med det enkelte barn i større grad og at de kan samhandle og kommunisere lett og effektivt med barnevernet. 
 • DigiOrden (Orden i eget hus)
  Løsning for å kunne dele informasjon om data gjennom felles datakatalog og felles kommunalt applikasjonsregister.
 • Fiks folkeregister
  Med utgangspunkt i Modernisert folkeregister vil KS tilby kommunesektoren folkeregisteropplysninger for alle tjenesteområder utenom helsetjenesten.
 • Fiks GeoIntegrasjon
  Målet er å etablere mer robuste grensesnitt med høyere sikkerhet som sikrer et godt samspill mellom fagsystem og mellom fagsystem og lokale arkivkjerner. En modernisert GI-standard ivaretar nye behov - samtidig som det tilrettelegges for overgang til en meldingsbasert arkitektur med FIKS som plattform - vil gi fordeler og gevinster for kommuner og systemleverandører.
 • Skatte- og inntektsopplysninger
  Det utvikles en løsning for kommunene slik at de kan få tilgang til skatte- og inntektsopplysninger fra SKE gjennom en oppslagsside etter samme prinsipper som i Fiks folkeregister.