Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er en forutsetning for gode innbyggertjenester. Kommunal sektor samarbeider for å håndtere utfordringene. På denne siden får du tips og råd og kan lese om felles initativ som er tatt på området.

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern

For å gi KS faglige råd innen informasjonssikkerhet og personvern, er det etablert et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor.

Kompetansepakke for kommuner og fylkeskommuner

Kompetansepakke for kommuner og fylkeskommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

KS etablerer nettverk for informasjonssikkerhet og personvern

KS etablerer nettverk for informasjonssikkerhet og personvern

KS oppretter strategisk nettverk for informasjonssikkerhet og personvern (SNIP) for å styrke kommunenes kompetanse på området. I tillegg vil nettverket kunne gi kommunene en felles arena der de kan drøfte sikkerhetsutfordringer.

SkoleSec

SkoleSec

I prosjektet «SkoleSec» har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet.

Internkontroll i kommunene

Internkontroll i kommunene

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for mange tjenester som har stor betydning for folks liv og hverdag. Vi forvalter store ressurser og er avhengige av tillit hos samfunnet og innbyggerne. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse, o

LES OGSÅ

Les flere artikler

KONTAKT