På Skolesec.no finner du treningsplattformen laget av Skolesec-prosjektet. Ved å bruke den kan du bli bedre på personvern og informasjonssikkerhet. Her får du teste deg i dilemma, risikovurderinger, lovverk rundt deling av data, valg av verktøy og hvordan apper brukes trygt i undervisningen.  

Lenkeblokk Icon Treningsplattformen

Treningsplattformen er først og fremst ment for skoleeiere, skoleledere og personvernombud i kommunen. Du kan gjøre oppgaven alene eller sammen med andre. Og har du lyst på konkurranse, kan du konkurrere mot egne kolleger. Det gis poeng for hver oppgave du løser.

Kunnskapsministeren har testet, nå er det din tur.

Alt du må gjøre er gå inn på skolesec.no og registrere deg som bruker.

På sikt vil treningsplattformen få flere oppgaver og dilemmaer rettet mot andre målgrupper, slik som lærere og foreldre.

Hensikten med treningsplattformen er å bygge kompetanse og bevissthet slik at elevenes og skolenes digitale læringsmiljø blir enda sikrere.

Lenkeblokk Icon Les mer på skolesec.no