Under tittelen "Hvem har ansvaret for at personopplysninger om landets elever behandles på en god måte?» drøftes svært relevante problemstillinger som f.eks hvilken pris og konsekvenser bruk av digitale løsninger har hatt for elever i norsk skolesektor har hatt.»

Episode 6: Hvorfor er det så vanskelig å ivareta personvernet i norsk skole? | Datatilsynet