Angrepet mot Østre Toten innebærer at noen har brutt seg inn i datasystemene, kryptert data og slettet alle sikkerhetskopier. Det innebærer at mange systemer blir utilgjengelig for bruk. Man er kjent med tilsvarende angrep mot lokale myndigheter i Frankrike.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at andre kommuner er angrepet, men vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme på unormal aktivitet. Alle kommuner har fått varsel om hendelsen fra Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren (Kommune-CSIRT), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I varselet kan dere lese mer om hva dere bør gjøre:
NSM-varsel - datangrep