Vurder åpne- og lukkeelementer når ikke alle trenger informasjonen

Hvordan gjør du det?

  • Vurder å bruke et åpne-lukke-element hvis det er store variasjoner i målgruppens kunnskapsnivå, eller hvis dere har mye veiledningstekst de fleste brukerne ikke trenger.
  • Unngå åpne- og lukke-elementer når brukerne trenger det meste av innholdet for å bruke tjenesten.
  • Bruk gjerne åpne- og lukkeelementer hvis de samme personene bruker tjenesten igjen og igjen.
  • Vurder å legge eksempler i åpne-og lukkeelementer. I skjemaer med omfattende fritekstfelt trenger brukerne veiledning på hva som forventes av dem. Eksempler på hvilke opplysninger de bør ha med og ikke, øker sjansen for at de blir selvbetjente.

Eksempler


Her følger Oslo kommune prinsippet ved å legge eksempler og illustrasjoner i et åpne- og lukkeelement. Dette er nyttig veiledning mange brukere vil oppsøke uansett, mens den ikke er interessant for dem som allerede har vært gjennom lignende prosesser flere ganger tidligere.Her bruker Posten en åpne- og lukke-meny for å gjøre tilgjengelig informasjon som er nyttig for noen, og uinteressant for andre.

Hvorfor er dette lurt?

  • Store mengder tekst er krevende å lese for mange og kan gjøre det vanskeligere å få oversikt. Derfor kan det være en god løsning at brukerne som ikke trenger informasjonen, slipper å forholde seg til den.
  • Åpne- og lukke-elementer er spesielt nyttige når informasjonen skal vises på veldig små flater, for eksempel på mobil. På mobil scroller folk generelt mindre.
  • Kompliserte oppgaver basert på komplisert regelverk vil ofte kreve mer veiledning enn enklere selvbetjeningsløsninger. I disse tilfellene bør du ikke bekymre deg for sidelengde. Relevans trumfer sidelengde - alltid. Spar folk for å klikke unødvendig mye og la dem heller innta alt innhold i én omgang. Dersom siden inneholder relevant innhold og er formattert korrekt, kommer folk til å scrolle.
  • Noen brukere vil synes det er vanskelig å ta stilling til hvilke valg de skal ta underveis. Noen vil også synes det er vanskelig å finne tilbake eller holde konsentrasjonen når de aktivt har oppsøkt et åpne-lukke-felt. Vi må derfor være sikre på at informasjonen som ikke ligger synlig, virkelig er viktig for deler av målgruppen.

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Nielsen Norman Group: Accordions Are Not Always the Answer for Complex Content on Desktops Lenkeblokk Icon Baymard Institute: Usability Testing Accordion-Style Checkouts: 2 UX Pitfalls that 75% of Sites Neglect Lenkeblokk Icon Vitaly Friedman: Designing The Perfect Accordion