Skill mellom funksjonen til lenker og knapper

Hvordan gjør du det?

 • Bruk lenker når brukerne skal komme til en ny side.
 • Bruk knapper når brukerne skal utføre en konkret handling: Logg inn, Send og Last opp.
 • La lenker se ut som lenker, og knapper som knapper.

Hvorfor er dette lurt?

 • For at innholdet skal være tilgjengelig og intuitivt for alle, må det ha en gjenkjennelig form.
 • Brukere med hjelpemidler skal enkelt kunne forstå hva som er en lenke som tilbyr å flytte dem til en ny side, og hva som er knappen for å sende inn et skjema.

Skriv beskrivende lenketekster som kan stå alene

Hvordan gjør du det?

Lag en beskrivende og presis lenketekst. Den skal gjøre brukerne trygge på hvor lenken leder, slik at de forstår om de bør følge lenken eller ikke:

 • Sørg for at lenketeksten gir mening når den står løsrevet fra sammenhengen. Et godt kontrollspørsmål er om lenketeksten gir nok informasjon til å gi mening hvis vi leser den løsrevet fra resten av teksten.
 • Lag lenketeksten så lang som nødvendig for å gjøre den informativ. Det er noen ganger en hel setning, og noen ganger bare noen få sentrale nøkkelord.
 • Beskriv formatet du lenker til når lenken leder til en fil – det kan for eksempel være nyttig for brukerne å vite om de får opp en PDF eller en video.
 • Skriv de viktigste ordene for brukeren så tidlig som mulig i lenketeksten.

Eksempler

Lenketekst som kommer litt sent til poenget:

 • Informasjon om parkering til deg som har elbil

Mer informativ lenke som går rett på sak:

 • Parkering for deg som har elbil

Kort og informativ lenke uten den personlige tilnærmingen:

 • Parkering for elbiler

Hvorfor er dette lurt?

 • Dekkende og presise lenketekster gir bedre brukeropplevelser fordi de hjelper brukerne å avgjøre hvilke lenker de bør bruke tid på.
 • Beskrivende lenketekster er helt avgjørende for dem som får lest opp lenketekstene med hjelpemidler.
 • Mange leser ikke hele lenken før de avgjør om de vil gå inn på lenken eller ikke. Derfor er det viktig å sette de sentrale ordene tidlig i lenketeksten.

Unngå å lenke ut hvis du kan gi veiledning i selve løsningen

Hvordan gjør du det?

Gi all nødvendig veiledning direkte i selvbetjeningsløsningen hvis det er mulig – selv om det finnes god informasjon andre steder på nettet.

Hvorfor er dette lurt?

 • Det blir forvirrende for brukerne å skulle oppsøke informasjon utenfor tjenesten når de først er i gang med å bruke den.
 • Noen brukere vil synes det er vanskelig å finne tilbake hvis de blir sendt ut av løsningen. Det kan være et hinder for å utføre oppgaven.