Hjelp brukerne å vurdere om de er på rett sted

Hvordan gjør du det?

Startsider og innføringer bør hjelpe brukerne å vurdere om de har kommet til rett sted, og gjøre dem klare for oppgaven som venter:

 • Vurder å beskrive kort hva brukerne kan gjøre i løsningen. Da kan de raskt avgjøre om de skal begynne på oppgaven sin der.
 • Få fram hvem tjenesten er rettet mot, slik at brukerne kan vurdere om de er i målgruppen.
 • Trekk fram det som kan være avgjørende for brukerne å vite, for eksempel at tjenesten er gratis, at den bare inneholder dokumenter fra en viss periode, eller hvor de kan finne frem til viktige funksjoner.

Eksempler

Unngå: Det er HR-avdelingen som har ansvar for utlegg og reiseregninger internt. Vi har nå fått et nytt og bedre system for å registrere reiseregninger, som er enklere å bruke på både mobil og PC. Ta kontakt med Beate i HR-avdelingen hvis du har spørsmål om utlegg eller reiseregninger, så hjelper hun deg med det meste.

 

Skriv heller: Her kan du legge inn utlegg og reiseregninger. Alle ansatte kan legge inn reiseregninger selv. Ansattnummeret ditt er brukernavnet i løsningen.

 

Skriv heller: Legg inn kvitteringer og reiser i systemet. Bruk ansattnummeret ditt som brukernavn. Passordet får du tilsendt på e-post første gang du logger inn.

 

Skriv heller: Her kan du administrere reiseregningene dine. Legg inn utlegg, se oversikt over utbetalinger, godkjenn utlegg og endre konto du får utbetalingene på.

Hvorfor er dette lurt?

 • En god brukeropplevelse forutsetter at brukerne føler seg trygge på at de er på rett sted. Mange brukere bestemmer om de er på riktig sted i løpet av bare ti sekunder.
 • Vi leser ovenfra og nedover, starten på en side eller tekst blir lest av flest.
Lenkeblokk Icon «How Long Do Users Stay on Web Pages?» av Nielsen Norman Group (engelsk) Lenkeblokk Icon «Texten på webben – mer än SEO och CTA» av Annasara Jaensson (video)

Styr forventningene, og gi brukerne alt de trenger for å klare oppgaven

Hvordan gjør du det?

Startsiden i en selvbetjeningsløsning bør tydelig vise hva brukerne trenger for å bruke tjenesten. Startsiden kan også styre brukernes forventninger til hvor lang tid de bør sette av, hvor mye fritekst de skal skrive eller hvor sannsynlig det er at de får et positivt svar i den andre enden.

Vurder hva brukerne trenger å vite

 • om hvem tjenesten er ment for, og hva de kan gjøre her
 • om det er noe de må forberede eller skaffe før de setter i gang, for eksempel legeattest, foto eller plantegninger
 • om hva de trenger for å bruke tjenesten, for eksempel kodebrikke eller passnummer
 • om hvor lang tid det vil ta å gjennomføre oppgaven
 • om det er mulig å ta pauser underveis uten at informasjonen går tapt
 • om hvordan personopplysninger blir behandlet
 • om andre behov dere har erfart at er viktig for deres brukere, for eksempel viktige vilkår, når de får svar på søknaden eller liknende

Hvorfor er dette lurt?

 • God informasjon i forkant øker sannsynligheten for at brukerne kan fullføre oppgaven, og for at de faktisk fyller inn korrekt informasjon.
 • Brukerne blir tryggere og får en bedre opplevelse når de vet hva som forventes av dem.