Hjelp brukerne å vurdere om de er på rett sted

Hvordan gjør du det?

Ingressen bør hjelpe brukerne å vurdere om de har kommet til rett side, og gjøre dem klare for oppgaven som venter:

  • Beskriv gjerne kort hva brukerne kan gjøre på siden. Da kan de raskt avgjøre om de har funnet riktig sted.
  • Forklar også gjerne hvem tjenesten er rettet mot, slik at brukerne kan vurdere om de er i målgruppen.
  • Vurder å trekke fram det som kan være avgjørende for brukerne å vite, for eksempel at tjenesten er gratis, at den bare inneholder dokumenter fra en viss periode eller liknende.
  • Hold ingressen kort, på noen få linjer og to til tre setninger eller budskap. Da blir terskelen lav for å lese hele ingressen.
  • Husk at ingresser i selvbetjeningsløsninger ikke er nyhetsingresser som skal oppsummere en sak eller lokke leseren til å lese videre, men veilede leseren videre. Derfor bør vi ikke bruke plassen på å prøve å vekke interesse eller selge en løsning.
  • Pass på at du ikke legger avgjørende informasjon bare i ingressen. Ikke alle brukere leser ingressen.

Eksempler


I denne ingressen skriver Brønnøysundregistrene tydelig hva som er hensikten med å registrere seg i reservasjonsregisteret.


Her skriver Stavanger kommune hvordan innbyggerne kan melde feil på veinettet. I stedet for en mer tradisjonell ingress har de samlet den viktige informasjonen i en kort-fortalt-boks. Tanken er å gjøre hovedpoengene lett tilgjengelige for alle, ikke minst de som synes det er utfordrende å orientere seg i store mengder tekst. Det har vist seg at også innbyggere uten leseutfordringer har nytte av denne måten å organisere teksten på.Oslo kommune bruker ingressen til å trekke fram fordelene med å søke digitalt.
Lånekassen bruker ingressen til å peke på det brukeren finner på siden: "På denne siden har du oversikt over lån som er gjort om til stipend, eller som kan bli gjort om til stipend." Grafiske elementer tydeliggjør budskapet.

Eksempler

Unngå: Det er HR-avdelingen som har ansvar for utlegg og reiseregninger internt. Vi har nå fått et nytt og bedre system for å registrere reiseregninger, som er enklere å bruke på både mobil og PC. Ta kontakt med Beate i HR-avdelingen hvis du har spørsmål om utlegg eller reiseregninger, så hjelper hun deg med det meste.

 

Skriv heller: Her kan du legge inn utlegg og reiseregninger. Alle ansatte kan legge inn reiseregninger selv. Ansattnummeret ditt er brukernavnet i løsningen.

Skriv heller: Legg inn kvitteringer og reiser i systemet. Bruk ansattnummeret ditt som brukernavn. Passordet får du tilsendt på e-post første gang du logger inn.

Skriv heller: Her kan du administrere reiseregningene dine. Legg inn utlegg, se oversikt over utbetalinger, godkjenn utlegg og endre konto du får utbetalingene på.

Hvorfor er dette lurt?

  • Brukerne slipper å lure på om de er på rett sted.
  • Fordi vi leser ovenfra og nedover, blir tekstene øverst på siden viktige.
  • Ingressen kan opptre i flere sammenhenger, f.eks. i en oversikt over digitale tjenester - det gjør det viktig å lage en ingress som gir mening når den står alene.

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Foredrag med Annasara Jaensson, Språkkonsulterna: Texten på webben – mer än SEO och CTA (video)