Vi bruker titler og mellomtitler til å strukturere og gruppere innhold i ulike temaer. Titler og mellomtitler kalles også overskrifter og underoverskrifter, og folk kan legge litt ulikt innhold i ordene. Vær tydelig på hva du legger i ordet, slik at dere som jobber sammen ikke snakker forbi hverandre.

Sett de viktige ordene først

Hvordan gjør du det?

 • Finn ut hvilke ord målgruppen leter etter ved å sjekke søkeloggen, spørre brukerne og teste ulike alternativer.
 • Sett de sentrale ordene tidlig i overskriften.

Eksempler

Hvis vi vet at brukerne leter etter ord som “dokumentasjon” og “dokumentere”:


Unngå:
Dette må du inkludere når du leverer søknaden
Skriv heller: Dokumentasjon du trenger for å søke

 

Hvis vi vet at brukerne leter etter ord som “søknad”, “søke” og “barnehageplass”:

Unngå: Du må levere en fullstendig søknad til kommunen
Skriv heller:
Søke om barnehageplass

Hvorfor er dette lurt?

 • Mange lesere skanner teksten i et F-mønster – de skumleser fra venstre mot høyre og lar blikket gå kjapt nedover langs venstresiden av teksten. Selv de som leser lite, får med seg det viktigste når det står først.
 • Brukere med leseutfordringer og hjelpemidler leser i større grad ord for ord og kan lese mye mer effektivt når det viktigste står tidlig i setningene.

 

Løft fram viktig innhold i mellomtitler

Hvordan gjør du det?

Skriv informative mellomtitler ved å:

 • Stille et spørsmål som du gir svar på i avsnittet under.
 • Oppsummere innholdet eller avsløre konklusjonen i avsnittet, gjerne som en fullstendig setning.

Du kan skrive korte mellomtitler på ett eller flere stikkord, men pass på at de ikke blir for generelle. Da blir de mindre hjelpsomme for leserne.

Husk at mellomtitlene skal passe til avsnittene under. Hvis du strever med å finne en dekkende mellomtittel, kan det hende at du har for mange temaer i ett avsnitt. Prøv å dele opp avsnittet og sette inn flere mellomtitler.

Eksempler

Unngå: Reiseregning

Skriv heller: Fristen for reiseregninger er 1. oktober

Skriv heller: Hvordan lager jeg en reiseregning?

Skriv heller: Reiseregninger dekker alle utgifter – også utlegg til møter

Hvorfor er dette lurt?

 • En luftig tekst med avsnitt og mellomtitler gjør det lett og effektivt å skumlese.
 • Når mellomtitlene avslører tekstens viktigste poeng, kan brukerne skanne siden med blikket og raskt få oversikt over innholdet i teksten.
 • Å lage gode mellomtitler hjelper også deg som skribent til å tenke gjennom hva du faktisk skriver om, og i hvilken rekkefølge avsnittene bør komme i.

Bruk overskriftsnivåer

Hvordan gjør du det?

Bygg opp nettsiden din med overskriftsnivåer, på en semantisk måte:

 • Hver side skal kun ha én hovedoverskrift (h1). Vanligvis er h1 også sidetittelen (page title). H1 sørger for at siden blir indeksert, og hovedoverskriften er viktig for at siden skal være optimalisert for søk.
 • Definer deretter hvilke overskrifter som ligger på neste nivå: h2. Er det behov for enda et nivå, blir det h3.

Brukere som bruker skjermleserfunksjonen møter overskriftene ute av sammenheng. Derfor bør du tenke på hvordan en skjermleserbruker vil navigere, basert på den semantiske strukturen du legger opp til. Er innholdet som hører til likestilte underoverskrifter, egentlig likestilt?

Eksempler

H1 Reiseregning

H2 Alle ansatte må levere reiseregninger innen utgangen av måneden

H2 Hvordan lager jeg en reiseregning?

H3 Logg deg inn i HR-systemet med ansattnummeret ditt

Hvorfor er dette lurt?

 • Riktig koding av tekstelementer gjør det lettere for skjermleserbrukere å finne fram på siden.
 • Siden blir lettere å forstå for søkemotorene – de blir riktigere kategorisert (lettere å indeksere) og kommer høyere i relevante søk (søkemotoroptimalisering).
 • Overskriftsnivåer og semantisk struktur tvinger deg til å rydde opp i innholdsstrukturen. Det kommer brukerne til gode.

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Om overskriftsnivåer fra Digitaliseringsdirektoratet

 

Bruk stor forbokstav

Hvordan gjør du det?

Bruk stor forbokstav i første ord uansett om teksten er ett ord, flere ord eller en fullstendig setning når du skriver titler og mellomtitler.

Eksempler

Foto: N/A

Her er alle bokstavene store i tittelen. Det er vanskeligere å lese og kan tolkes som roping.

 

Her er første bokstav stor i tittelen, ledeteksten, alternativene og knappeteksten. Første bokstav skal være stor selv om du skriver ett ord, flere ord eller en fullstendig setning.

 

(Alternativtekst: Eksempel på god tekst i grensesnitt. Tittelen, ledeteksten, alternativene og knappeteksten er alle skrevet med stor forbokstav.)

Foto: N/A

Her er alle bokstavene store i tittelen. Det er vanskeligere å lese og kan tolkes som roping.

Her er første bokstav stor i tittelen, ledeteksten, alternativene og knappeteksten. Første bokstav skal være stor selv om du skriver ett ord, flere ord eller en fullstendig setning.

Hvorfor er dette lurt?

Det er i tråd med konvensjoner og skriveregler å bruke stor forbokstav på titler.