Gjør punktlister gode og korrekte

Hvordan gjør du det? 

 

Det er noen enkle kjøreregler for hvordan du lager gode punktlister:

 • Du må velge samme form på alle punktene, f.eks. fullstendige setninger eller enkeltord.
 • Hvert punkt må kunne leses som en naturlig fortsettelse av innledningen over.

Tegnsettingsreglene er slik:

Hvis punktene er fullstendige setninger:

 • stor forbokstav i hvert punkt
 • punktum (ev. spørsmålstegn) etter hvert punkt

Hvis punktene ikke er fullstendige setninger:

 • liten forbokstav i hvert punkt
 • ikke punktum eller annet tegn etter hvert punkt (heller ikke etter siste punkt)

Eksempler

 

 

Eksempler

Unngå:

Søknadsfrist for barn med rett til plass i august og september er 1. mars. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. september. Søknadsfrist for barn med rett til plass i oktober og november er 15. august. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. november.

 

Skriv heller:

Dette er reglene for kommunale barnehager:

 • Søknadsfrist for barn med rett til plass i august og september er 1. mars. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. september.
 • Søknadsfrist for barn med rett til plass i oktober og november er 15. august. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. november.

 

Skriv heller:

Søknadsfristene for kommunale barnehager er

 • mars
 • august

Hvorfor er dette lurt?

 • Punktlister gir god oversikt.
 • Rettskrivingsreglene gjør punktlistene ryddige og oversiktlige.

 

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Språkrådet om punktlister Lenkeblokk Icon John Moore Williams: 9 simple but powerful UX writing tips for designers