Til hovedinnhold

Tekst på interaksjonselementer

Artikler

Ledetekst (label, spørsmålstekst)

Ledeteksten er instruksen brukerne får når de skal gi respons i et skjema eller lignende. Ledeteksten kan være et spørsmål eller et enkelt ord, som "Navn" eller "Sivilstatus". Ledetekst kalles også label og spørsmålstekst.

Hjelpetekst og veiledning

Ordet «hjelpetekst» blir brukt om ulike typer innhold: Det kan bety veiledning brukeren kan oppsøke, teksten som hører til et felt, eller feilmeldinger som hjelper brukeren etter at noe har gått galt.

Knapper

Knapper gir brukeren mulighet til å utføre en handling: Send, Endre, Last opp. Knapper skiller seg derfor fra lenker, som skal ta brukeren videre på nett.

Avkrysningsbokser og radioknapper

Avkrysningsbokser brukes når brukerne kan velge ett eller flere alternativer. De pleier å være firkantede. Radioknapper brukes når det bare er mulig å velge ett alternativ. De er som regel runde.

Lenketekst

Lenker tar brukeren videre til en ny side. Lenker skiller seg derfor fra knapper, som gir brukeren mulighet til å utføre en handling.

Nedtrekksmenyer

Nedtrekksmenyer gir brukerne mulighet til å velge ett alternativ fra en liste. Nedtrekksmenyer egner seg best ved mange valg. Er det færre alternativer, vurder heller radioknapper.

Feilmeldinger

En feilmelding er en melding til brukeren om at noe har gått galt. Det kan for eksempel gjelde systemfeil eller brukerfeil. Feilmeldinger skal vises når brukeren må gjøre noe for å komme videre.

Åpne- og lukkeelementer

Åpne- og lukkeelementer kan også kalles trekkspill- eller accordion-menyer og er en vertikal liste med elementer som kan skjules og vises ved hjelp av en knapp e.l.

Les flere prinsipper her

Les flere artikler

KONTAKT