Til hovedinnhold

Nasjonal DPIA for Google

​KS og Bergen kommune har satt i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. På denne siden finner du oppdatert informasjon.

Artikler

Veileder for retten til å protestere

Retten til å protestere er en rettighet i GDPR som mange skoleeiere opplever som vanskelig. På denne siden finner du en veileder for hvordan din kommune kan håndtere denne rettigheten på en bedre måte.

Foto: Shutterstock

Privacy consequences for Google's products in schools must be assessed

KS (Norwegian Association of Local and Regional Authorities) and Bergen municipality are launching a project to carry out and test a national assessment of privacy consequences (DPIA) for Google's products and services in schools.

Foto: Bly

Receive weekly updates about our project of making a national DPIA for Google products used in school

KS (Norwegian Association of Local and Regional Authorities) and Bergen municipality have initiated a project to attempt to create a national Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Google's products and services in schools.

Foto: Utdanningsetaten, Oslo kommune

A survey of performed privacy assessments of Google Workspace for Education

The project for national assessment of privacy consequences (DPIA) for Google's products and services in schools has recently carried out a survey among all Norwegian municipalities.

Foto: Bly

Oversikt: Nyhetsbrev for det nasjonale Google-DPIA-prosjektet

Vi sender ut informasjonsbrev om prosjektet for nasjonal Google-DPIA for å holde deg oppdatert. For de som ikke har fått med seg alle, ligger den fullstendige oversikten på denne siden.

Foto: Utdanningsetaten, Oslo kommune

Kartlegging av personvern ved bruk av Google Workspace for Education

Prosjektet for nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen har nylig gjennomført en kartlegging blant alle norske kommuner. Nå har vi resultatene og du finner dem her.

Foto: Illustrasjon: Bly

Motta informasjonsbrev om nasjonal DPIA for Googleprodukter i skolen

KS og Bergen kommune har satt i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. Meld deg på informasjonsbrevet og bli oppdatert.

Foto: Mostphotos

Personvernkonsekvenser for Googles produkter i skolen skal vurderes

KS og Bergen kommune setter i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. Målet er å samle erfaringer for samstyring og samordning av slike prosesser.

Foto: Colourbox.com

Behandlingsgrunnlag for Google Workspace for Education

Her anbefaler vi hva du skal bruke som det generelle behandlingsgrunnlaget for bruk av Google Workspace for Education. Anbefalingen gjelder også lignende platformer.

Foto: KS

Veileder for endringshåndtering i Google Workspace for Education

Google Workspace for Education lanserer hyppige endringer i sine tjenester. På denne siden finner du en veileder for hvordan din kommune kan håndtere disse endringene på en god måte.

Foto: Bly

Overføringer av personopplysninger til USA og forslag til vurdering av EO 12333

Det er et krav at når du overfører personopplysninger ut av EU/EØS, trenger du et overføringsgrunnlag. Hvilke overføringsgrunnlag som du kan bruke, er listet opp i GDPR kapittel 5.

Foto: Bly

Forslag til behandlingsprotokoll for Google Workspace for Education

Som behandlingsansvarlig i kommunen, plikter du å ha en oversikt over alle personopplysningene du behandler og alt det du gjør med dem. Du må føre protokoll over kommunens behandlingsaktiviteter, og nå kan du bruke vårt forslag til behandlingsprotokoll!

KONTAKT