Til hovedinnhold

Nasjonal DPIA for Google

​KS og Bergen kommune har satt i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. På denne siden finner du oppdatert informasjon.

Artikler

Foto: Shutterstock

Privacy consequences for Google's products in schools must be assessed

KS (Norwegian Association of Local and Regional Authorities) and Bergen municipality are launching a project to carry out and test a national assessment of privacy consequences (DPIA) for Google's products and services in schools.

Foto: Bly

Receive weekly updates about our project of making a national DPIA for Google products used in school

KS (Norwegian Association of Local and Regional Authorities) and Bergen municipality have initiated a project to attempt to create a national Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Google's products and services in schools.

Foto: Utdanningsetaten, Oslo kommune

A survey of performed privacy assessments of Google Workspace for Education

The project for national assessment of privacy consequences (DPIA) for Google's products and services in schools has recently carried out a survey among all Norwegian municipalities.

Foto: Bly

Oversikt: Nyhetsbrev for det nasjonale Google-DPIA-prosjektet

Vi sender ut informasjonsbrev om prosjektet for nasjonal Google-DPIA for å holde deg oppdatert. For de som ikke har fått med seg alle, ligger den fullstendige oversikten på denne siden.

Foto: Utdanningsetaten, Oslo kommune

Kartlegging av personvern ved bruk av Google Workspace for Education

Prosjektet for nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen har nylig gjennomført en kartlegging blant alle norske kommuner. Nå har vi resultatene og du finner dem her.

Foto: Illustrasjon: Bly

Motta informasjonsbrev om nasjonal DPIA for Googleprodukter i skolen

KS og Bergen kommune har satt i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. Meld deg på informasjonsbrevet og bli oppdatert.

Foto: Mostphotos

Personvernkonsekvenser for Googles produkter i skolen skal vurderes

KS og Bergen kommune setter i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. Målet er å samle erfaringer for samstyring og samordning av slike prosesser.

Foto: Colourbox.com

Behandlingsgrunnlag for Google Workspace for Education

Her presenterer vi to forslag til begrunnelse for behandlingsgrunnlag ved bruk av kjernetjenestene i Google Workspace for Education.

Foto: KS

Veileder for endringshåndtering i Google Workspace for Education

Google Workspace for Education lanserer hyppige endringer i sine tjenester. På denne siden finner du en veileder for hvordan din kommune kan håndtere disse endringene på en god måte.

Foto: Bly

Overføringer av personopplysninger til USA og forslag til vurdering av EO 12333

Det er et krav at når du overfører personopplysninger ut av EU/EØS, trenger du et overføringsgrunnlag. Hvilke overføringsgrunnlag som du kan bruke, er listet opp i GDPR kapittel 5.

Foto: Bly

Forslag til behandlingsprotokoll for kjernetjenestene i Google Workspace for Education

Som behandlingsansvarlig i kommunen, plikter du å ha en oversikt over alle personopplysningene du behandler og alt det du gjør med dem. Du må føre protokoll over kommunens behandlingsaktiviteter, og nå kan du bruke vårt forslag til behandlingsprotokoll!

KONTAKT