Målet var å få innsikt i bruken av Google Workspace for Education og hvilke personvernvurderinger kommunene har gjort før implementering av løsningen.

Det nasjonale DPIA-prosjektet har nylig gjennomført en undersøkelse for å kartlegge antall kommuner som bruker Google Workspace for Education og hvilke personvernvurderinger de har gjort av løsningen før de tok den i bruk. Resultatene fra undersøkelsen kan du laste ned i slutten av denne artikkelen.

– Undersøkelsen viser at det står noe bedre til enn forventet. Mange av kommunene kan vise til etterlevelsesaktiviteter for bruken av Google-tjenester. For eksempel at behandlingen er tatt inn i kommunens behandlingsprotokoll. Vi synes det er interessant at det er flere som har gjort en ROS, enn en DPIA, sier Ida Thorsrud, prosjektleder for den nasjonale personvernkonsekvensvurderingen av Google Workspace for Education.

- Likevel er det 12 av 28 kommuner som ikke har gjort en DPIA av Google Workspace for Education, og som fortsatt bruker løsningen. Det gir oss en indikasjon på at det kan være vanskelig å gjøre en DPIA en denne type tjeneste. Vi vet heller ikke noe om innholdet i vurderingene. Det at flere bruker løsningen uten å ha gjort en DPIA, kan tyde på at det er behov for den nasjonale DPIAen som vi har påbegynt, avslutter hun.

Last ned resultatene fra undersøkelsen (pdf)