Meld deg på informasjonsbrev her

Foto: Illustrasjon: Bly

Lenkeblokk Icon Ukentlig informasjon om nasjonal DPIA for Googleprodukter i skolen

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune og KS og har som mål å samordne arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i skolen, samt gi kommunene et bedre utgangspunkt for å forhandle med Google som leverandør. Du kan lese mer om prosjektet her.

En del av kommunikasjonsstrategien til prosjektet er å jevnlig oppdatere kommunene og andre interesserte om arbeidets fremgang. 

Danne nytt rammeverk

Personvernkonsekvensvurderingen som skal ferdigstilles, vil være relevant både for de kommunene som bruker Google Workspace for Education, men også for de kommunene som bruker andre, store skyleverandører. Resultatene fra den nasjonale vurderingen kan danne et nyttig rammeverk for hvordan kommunene kan sikre at de oppfyller sitt ansvar for å beskytte personopplysningene til innbyggerne, når de samarbeider med store skyleverandører.    

Det er lagt opp til at personvernkonsekvensvurderingen ferdigstilles i en 80 prosent ferdig versjon. Da er det mange deler av en slik vurdering som vil være lik for alle kommuner som bruker Google-tjenester i skolen. 

Kommunene må gjøre noe jobb selv

Det er imidlertid viktig å påpeke at kommunen er behandlingsansvarlig etter personvernlovgivningen, og at det til syvende og sist er kommunen som må eie sin egen personvernkonsekvensvurdering. Det vil med andre ord gjenstå cirka 20 prosent arbeid som kommunen selv må ferdigstille. 

Derfor er det viktig å informere regelmessig om prosjektets fremgang, slik at kommunene kan følge med på utviklingen og forberede seg på å ferdigstille sin egen personvernkonsekvensvurdering. 

- Vi vil at du som dette er relevant for, skal være med på arbeidet underveis. Målet vårt er også å dele relevante problemstillinger med deg fortløpende, og åpne for at du kan komme med innspill hvis du har det. Vi ønsker å løse dette ved å sende ut et informasjonsbrev, sier Ida Thorsrud, prosjektleder for den nasjonale personvernkonsekvensvurderingen av Google Workspace for Education.  

Informasjonsbrevet vil bli sendt ut med ukentlige oppdateringer. For påmelding, klikk her.