Som en del av den systematiske beskrivelsen av behandlingsaktivitetene i DPIAen, har Nasjonal DPIA-prosjektet laget et forslag til behandlingsprotokoll for kjernetjenestene i Google Workspace for Education. Det forslaget kan du laste ned og bruke hvis du ikke har opprettet en slik behandlingsprotokoll.

Hvis kommunen allerede har en behandlingsprotokoll, kan du bruke vårt forslag til inspirasjon.

– En del av enhver DPIA er å systematisk beskrive behandlingsaktivitetene. For å gjøre dette, mener vi i Nasjonal DPIA-prosjektet at en behandlingsprotokoll er nyttig, sier Ida Thorsrud, prosjektleder for den nasjonale personvernkonsekvensvurderingen av Google Workspace for Education.

– Vi er nå ferdig med et forslag til behandlingsprotokoll for kjernetjenestene i Google Workspace for Education, og vi publiserer den i en første versjon fordi vi vil at kommuner skal få prøve den ut. Så vil vi justere den på bakgrunn av tilbakemeldingene vi får.

– Særlig ønsker vi at kommunene skal gi oss en tilbakemelding på hvilket behandlingsgrunnlag de bruker for å behandle profilbildene til elever i Google Workspace for Education. Og hvis de ikke har åpnet for bruk av profilbilder, er vi nysgjerrige på hvilken løsning de har valgt, sier hun.  

Hvordan fungerer det for deg å bruke behandlingsprotokollen? Gi oss innspill ved å kontakte prosjektleder på ida.thorsrud@ks.no

Last ned vårt forslag til behandlingsprotokoll for kjernetjenestene i Google Workspace for Education (Excel).

Vil du se oss gjennomgå behandlingsprotokollen? Kom på LinkedIn Live 17.10.2023 kl. 12.00-13.00https://www.linkedin.com/events/7110627446265126912/comments/ 

Vi kommer til å presentere vårt forslag til behandlingsprotokoll for kjernetjenestene i Google Workspace for Education, og du vil ha mulighet til å stille oss spørsmål på direkten.