Tanken med informasjonsbrevene er at du som dette er relevant for, skal få være med på arbeidet vårt underveis. Når DPIAen er ferdig, skal du føle at du har vært med på prosessen. Vi skal dele problemstillinger med deg fortløpende.

Målet vårt er at når vi er ferdig med DPIAen, skal du kjenne igjen alle konklusjonene våre. Ingen ting av det vi kommer til skal komme som en overraskelse for deg som har fulgt med på det vi skriver i informasjonsbrevet.

Hvis du ikke har meldt deg på enda, kan du gjøre det her.

Nyhetsbrev for det nasjonale Google-DPIA-prosjektet