For å ta i bruk tjenester på Fiks-plattformen må dere inngå avtale med KS om bruk av Fiks-plattformen og de ulike tjenestene.

Dette må dere gjøre:

  1. Før dere kan bruke tjenestene på Fiks-plattformen, må dere inngå en hovedavtale med KS om bruk av Fiks-plattformen. I tillegg må dere signere et tjenestevedlegg for hver enkelt tjeneste dere ønsker å ta i bruk. Dere finner avtale og tjenestevedlegg på https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/. De signerte avtalene sender dere til fiksavtaler@ks.no
  2. Den eller de som har administratortilgang i kommunen, kan sette opp tjenestene på forvaltningssiden til Fiks-plattformen, https://forvaltning.fiks.ks.no

Dere finner brukerveiledninger for konfigurasjon av de ulike tjenestene på https://portal.fiks.ks.no.

Maler for DPIA og ROS

For tjenestene Fiks bekymringsmelding, Fiks smittesporing, Fiks folkeregister og Fiks del dokument har KS laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon. Dere finner disse malene på https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/.

Brukerstøtte

Hvis dere har spørsmål om Fiks-plattformen eller noen av tjenestene, ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no.

Hvis dere har spørsmål om tjenesten Fiks smittesporing, kan dere ta kontakt på Smittesporing@ks.no.