Hovedkurset holdes på 15 regionale samlinger. Se kalender på respektive regionsider for mer informasjon og påmelding.

Her er steder og datoer:

Bilde uten beskrivelse

Temaer for kurset:

  • Generell innføring - oversikt over endringene
  • Det kommunale selvstyret
  • Hvilke muligheter gir den nye loven?
  • Folkevalgte og folkevalgte organer
  • Administrasjonen
  • Interkommunalt samarbeid
  • Kommunale foretak
  • Økonomibestemmelsene
  • Egenkontroll og statlig styring

Kurset i Oslo 3. april kan følges direkte på nett og opptaket herfra legges ut på våre nettsider i etterkant.

Her finner du sendingen fra hovedprogrammet som starter kl. 10 i tillegg til parallellsesjonene om administrasjon, folkevalgte og folkevalgte organer:

Her finner du lenke til den nye kommuneloven (Lovdata).

Folkevalgtdag om kommuneloven
KS Folkevalgtprogram tilbyr en gratis folkevalgtdag til kommunestyrer og fylkesting om ny kommunelov. Koordinatorene i KS' Folkevalgtprogram kan gi deg mer informasjon om dette.