Opptak fra alle innleggene:

Lenkeblokk Icon Velkommen og innlogging på KS Læring Lenkeblokk Icon En ny og moderne kommunelov – KMDs hovedinnlegg Lenkeblokk Icon Hvilke muligheter gir ny kommunelov – KS’ hovedinnlegg Lenkeblokk Icon Administrasjon Lenkeblokk Icon Kommunedirektørens rolle Lenkeblokk Icon Delegasjon Lenkeblokk Icon Interkommunale samarbeid Lenkeblokk Icon Kommunale foretak Lenkeblokk Icon Folkevalgte organer Lenkeblokk Icon Definisjon på folkevalgte Lenkeblokk Icon Saksbehandlingsregler Lenkeblokk Icon Case: Ny flerbrukshall i Lillevik kommune Lenkeblokk Icon Møteprinsippet Lenkeblokk Icon Innbyggerdeltakelse Lenkeblokk Icon Valg til folkevalgte organer Lenkeblokk Icon Uttreden, fritak og suspensjon med case Lenkeblokk Icon Egenkontroll – hvorfor god kontroll er viktig Lenkeblokk Icon Eierstyring Lenkeblokk Icon Lovlighetskontroll Lenkeblokk Icon Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap Lenkeblokk Icon ROBEK Lenkeblokk Icon Låneopptak, finans- og gjeldsforvaltning, garantier

Her finner du lenke til den nye kommuneloven (Lovdata).

Folkevalgtdag om kommuneloven
KS Folkevalgtprogram tilbyr en gratis folkevalgtdag til kommunestyrer og fylkesting om ny kommunelov. Koordinatorene i KS' Folkevalgtprogram kan gi deg mer informasjon om dette.