Hovedkurset holdes på 15 regionale samlinger. Over 1200 deltakere har allerede meldt seg på, men det er fortsatt noen ledige plasser. Se kalender på respektive regionsider for mer informasjon og påmelding. I tillegg blir deler av kurset presentert på KS' strategikonferanser og tilbys også i forbindelse med KS Folkevalgtprogram. 

Spørsmål sendes senest 25.februar til kommunelov@ks.no

Her er steder og datoer:

Bilde uten beskrivelse

Temaer for kurset:

  • Generell innføring - oversikt over endringene
  • Det kommunale selvstyret
  • Hvilke muligheter gir den nye loven?
  • Folkevalgte og folkevalgte organer
  • Administrasjonen
  • Interkommunalt samarbeid
  • Kommunale foretak
  • Økonomibestemmelsene
  • Egenkontroll og statlig styring

Kurset i Oslo 3. april kan følges direkte på nett og opptaket herfra legges ut på våre nettsider i etterkant.

Folkevalgtdag om kommuneloven
KS Folkevalgtprogram tilbyr en gratis folkevalgtdag til kommunestyrer og fylkesting om ny kommunelov. Koordinatorene i KS' Folkevalgtprogram kan gi deg mer informasjon om dette.