Til hovedinnhold
Ikon for regionsside
Ikon for regionsside

KS Trøndelag

Artikler om KS Trøndelag

Mer fra KS Trøndelag

Foto: Shutterstock

Hvordan snu utviklingen i barnevernet i Trøndelag?

Statsforvalteren i Trøndelag har gjennomført en kartlegging både i 2020 og 2022 som viser at kommunalt barnevern har høyt sykefravær og høy turnover blant de ansatte i tjenestene. Samtidig er det krevende å rekruttere ansatte til barnevernet.

Foto: KS

Velkommen til ny medarbeider

I forbindelse med at Åse Aspås går av med pensjon rett over sommeren blir det omrokkeringer i staben for KS Trøndelag. Helen Hol går over i Åse sin stilling og Sara Andersson ansettes i stillingen Helen har i dag.

Foto: KS

Høye forventninger og mindre penger – behov for nye løsninger

Skal vi bare slå oss til ro med trangere tider og kutt?

Foto: Mostphotos

Fellesløft Trøndelag: Sammen om løsningene

Invitasjon til digitalt samskapingsmøte 6. juni, om utenforskap med kommuner i Trøndelag.

Foto: KS Trøndelag

Veien videre for ungt utenforskap i Trøndelag

Ble du inspirert eller nysgjerrig av webinarene om ungt utenforskap? Fellesløft Trøndelag inviterer til Teams-møte 6. juni, for å få innspill til veien videre og for å utforske løsninger sammen. Hvilke innsatser kan være mulige i din kommune?

Foto: Shutterstock

Avtale om rutiner og refusjonssatser for betaling av skoleplass for elever plassert i fosterhjem

Avtalen omhandler felles refusjonssatser for undervisning for barn i fosterhjem i andre kommuner. Avtalen inngås på bakgrunn av ny forskrift til opplæringsloven, § 21-3, mellom de enkelte kommunene i Trøndelag.

Les flere artikler

Arrangementer

FLERE KURS OG KONFERANSER

KONTAKT