Ikon for regionsside
Ikon for regionsside

KS Vest-Norge

Mer fra KS Vest-Norge

Strategikonferansene: Årets viktigste møteplass i ditt fylke

Strategikonferansene: Årets viktigste møteplass i ditt fylke

For første gang i historien arrangeres strategikonferansene og Kommunalpolitisk toppmøte samtidig. Strategikonferansene er KS’ viktigste arena for drøfting av tariff, arbeidsgiverpolitikk og kommunesektorens rammevilkår sammen med regionale utfordringer.

Fornuftig at lokale forhold avgjør smitteverntiltak

PRESSEMELDINGER

Fornuftig at lokale forhold avgjør smitteverntiltak

- Vi er glade for at kommunene og fylkeskommunene selv skal avgjøre overgang til rødt tiltaksnivå i ungdomsskolen og videregående skoler, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS – Kommunesektorens organisasjon.

Leve hele livet i koronaens tid

KOMMUNESPEILET

Leve hele livet i koronaens tid

Arbeidet med Leve hele livet-satsingen er godt i gang over hele landet. Og gode ideer utveksles på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Kinn kommune vant Leve hele livet-prisen

Kinn kommune vant Leve hele livet-prisen

KS gratulerer Kinn kommune, som vant prisen for å ha iverksatt innovative tiltak for at eldre får opprettholdt aktivitet og sosial kontakt i en krevende tid.

Scenariorapport: Slik vinn vi kampen om den grøne leiartrøya

Scenariorapport: Slik vinn vi kampen om den grøne leiartrøya

Prioriterer vi feil, tapar vi konkurransekrafta i eksportnæringane. Prioriterer vi rett, brukar vi kompetansen vår til å styrke det vi alt er gode på og utviklar nye berekraftige verdikjeder. Det viser ny scenariorapport.

«Høstkonferansen i Rogaland: en samlet kommunesektor – og litt USA og Benjamin Franklin»

«Høstkonferansen i Rogaland: en samlet kommunesektor – og litt USA og Benjamin Franklin»

Korona bestemmer, så i år ble Høstkonferansen i Rogaland gjennomført som en digital møteplass. Det la på ingen måter demper på engasjementet. Samtlige kommuner samt fylkeskommunen, var til stede og fikk både presentert og diskutert Statsbudsjettet 2021.

Les flere artikler

Arrangementer

FLERE KURS OG KONFERANSER

KONTAKT