Kommuneloven

Ny kommunelov skal fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. KS tilbyr dagskurs om den nye loven over hele landet.

Mer om Kommuneloven

Les flere artikler

KONTAKT