Til hovedinnhold
Ikon for regionsside
Ikon for regionsside

KS Nord-Norge

Artikler om KS Nord-Norge

Foto: KS

Nytt styre i KS Troms

Geir-Inge Sivertsen er valgt til ny styreleder i KS Troms. - Det er en ære å få representere kommunene og fylkeskommunen i Troms. Det er utfordrende tider med å skaffe nok ressurser til å løse oppgavene vi er satt til, det gjelder både penger og folk. Så

Foto: KS

Nytt styre i KS Finnmark

Jo Inge Hesjevik er valgt til ny styreleder i KS Finnmark. – Jeg vil jobbe for samarbeid i fylket og for at kommunesektoren i Finnmark sine interesser skal bli tatt hensyn til, både hos sentrale styresmakter og regionale samfunnsaktører, sier han.

Foto: KS

Nytt styre i KS Nordland

Anita Sollie er valgt til ny styreleder i KS Nordland. – Jeg ser fram til fire spennende år i en ny rolle der jeg skal jobbe aktivt for hele fylket. Jeg kommer til å jobbe for er å samle hele laget, til det beste for Nordland, sier hun.

Foto: Steinar Nordheim Storelv, KS

Byvekstavtalen for Tromsø er signert

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakkmo (KDD) har signert byvekstavtalen for Tromsø sammen med fylkesrådsleder i Troms, Tarjei Jensen Bech, og ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

KS folkevalgtprogramFoto: Fete typer

KS folkevalgtprogram

KS Folkevalgtprogram 2023- 2027 er et tilbud til alle folkevalgte i kommunestyrer, fylkesting, utvalg og bydeler i hele landet. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å melde seg på.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å ta kontakt med ansatte i KS Nord-Norge?

Saksdokumenter og referater fra møter til og med 2022

Søk på det aktuelle styre, råd eller utvalg.

Mer fra KS Nord-Norge

Les flere artikler

Arrangementer

FLERE KURS OG KONFERANSER

KONTAKT