Ikon for regionsside
Ikon for regionsside

KS Nord-Norge

Mer fra KS Nord-Norge

Hvem er årets vertskommune?

KS og NHO vil sammen overrekke prisen «Gode vertskapskommuner for næringslivet» under Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars 2021. Fristen for å nominere er 27. januar.

Strategikonferansene: Årets viktigste møteplass i ditt fylke

Strategikonferansene: Årets viktigste møteplass i ditt fylke

For første gang i historien arrangeres strategikonferansene og Kommunalpolitisk toppmøte samtidig. Strategikonferansene er KS’ viktigste arena for drøfting av tariff, arbeidsgiverpolitikk og kommunesektorens rammevilkår sammen med regionale utfordringer.

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Forskrift om fastlegenes plikt til å delta i vaksinasjon

Forskrift om fastlegenes plikt til å delta i vaksinasjon

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som fastsetter en plikt for fastlegene til å delta i vaksinasjon mot Covid-19. Forskriften er utarbeidet i dialog med KS og Legeforeningen.

Åpnet samisk kommunenettverk

Åpnet samisk kommunenettverk

Torsdag 12. november åpnet KS et nytt læringsnettverk for landets 13 kommuner der samisk språk er likestilt med norsk. – Dette er viktig nybrottsarbeid, som blir nyttig i arbeidet med å styrke de samiske språkene, sier KS' styreleder Bjørn Arild Gram.

Ekstra innsats på forebygging

Ekstra innsats på forebygging

Vestvågøy kommune har satt forebygging av utenforskap på dagsorden og deltar i læringsnettverk med flere kommuner i Nordland. Sentral i arbeidet er Utenfor-regnskapet og veikart for tjenesteinnovasjon.

Les flere artikler

Arrangementer

FLERE KURS OG KONFERANSER

KONTAKT