Ikon for regionsside
Ikon for regionsside

KS Møre og Romsdal

Mer fra KS Møre og Romsdal

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Forskrift om fastlegenes plikt til å delta i vaksinasjon

Forskrift om fastlegenes plikt til å delta i vaksinasjon

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som fastsetter en plikt for fastlegene til å delta i vaksinasjon mot Covid-19. Forskriften er utarbeidet i dialog med KS og Legeforeningen.

Strategikonferansene: Årets viktigste møteplass i ditt fylke

Strategikonferansene: Årets viktigste møteplass i ditt fylke

For første gang i historien arrangeres strategikonferansene og Kommunalpolitisk toppmøte samtidig. Strategikonferansene er KS’ viktigste arena for drøfting av tariff, arbeidsgiverpolitikk og kommunesektorens rammevilkår sammen med regionale utfordringer.

Helseplattformen - video

Helseplattformen - video

Midt-Norge etablerer nå en felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister.

Kommunene i Midt-Norge ønsker Helseplattformen velkommen

Kommunene i Midt-Norge ønsker Helseplattformen velkommen

Midt-Norge har tro tror på løsningen, og det et et godt samarbeid mellom Trondheim kommune, øvrige kommuner og Helse Midt-Norge. Et viktig ledd i samarbeidet er “Samarbeidsråd for opsjonskommuner i Midt-Norge”.

Samhandling mellom kommuner og helseforetaket i Møre og Romsdal

Samhandling mellom kommuner og helseforetaket i Møre og Romsdal

Ressursmangel og manglende samkjøring preger kommunenes mulighet til å sette dagsorden om hva som er viktig for dem i samhandlingen med helseforetaket i Møre og Romsdal.

Les flere artikler

Mer fra KS Møre og Romsdal

Arrangementer

FLERE KURS OG KONFERANSER

KONTAKT