Til hovedinnhold

For deg som folkevalgt

Her har vi samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg som er folkevalgt.

Artikler

Mer informasjon til deg som er folkevalgt

Foto: Gjertrud Strand Sanderød, KS

KRONIKKER

Inhabil kommunedirektør lammer ikke administrasjonen

At kommunedirektøren er inhabil i en sak, hindrer ikke kommunestyret fra å avgjøre saken. Forvaltningsloven tillater også kommunedirektørens underordnede å drive saksforberedelse. Herunder kan underordnede normalt utarbeide saksfremlegg til kommunestyret.

Foto: Deloitte

Lær mer om nye anskaffelsesregler

Representant fra KS i Anskaffelsesutvalget var advokat Beatrice Dankertsen Hennyng. 19. juni vil hun lede deg gjennom forslag til nye bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser og gi deg et bedre grunnlag når du skal inngi høringsuttalelse.

Foto: Kongsvinger kommune

Vil styrke politisk eierskap til kommuneplanens samfunnsdel

Bakgrunn for satsingen er at mange kommuner har lange og omfattende planprosesser som gjør det utfordrende å knytte kommuneplanens samfunnsdel til valgperiodene og det nye kommunestyrets politikk. Her kan du lese om arbeidet i Kongsvinger kommune.

Foto: Gjertrud Strand Sanderød, KS

Habilitet på dagsordenen

Habilitet er høyaktuelt i nasjonal politikk for tiden. Det er et like viktig spørsmål i lokalpolitikken. Habilitet er også et helt sentralt tema i KS Folkevalgtprogram.

Foto: Bly

Hefter for folkevalgte

KS har utviklet flere nyttige hefter for folkevalgte. I tillegg til håndbok for ordførere har vi hefter om møteskikk, rettigheter og plikter, folkevalgtes arbeidsgiveransvar og anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

Foto: Shutterstock

Lokalt partsarbeid: I kommunen er det kun to parter

KS bruker ikke begrepet «lokalt trepartssamarbeid» og anbefaler heller ikke kommunene å benytte dette begrepet. Kommuneloven § 2-1 fastslår at kommuner og fylkeskommuner bare har én folkevalgt ledelse som også omfatter arbeidsgiverrollen.

Les flere artikler

KONTAKT