For deg som folkevalgt

Som folkevalgt har du mange roller og det er mange hensyn å ivareta. Her har vi samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg.

Nye og reviderte hefte for folkevalde

Nye og reviderte hefte for folkevalde

KS har revidert hefta Handbok for ordførarar, Møtet er sett, Rettar og pliktar dei folkevalde har, Tilrådingar om eigarskap, selskapsleiing og kontroll, og Arbeidsgjevaransvaret dei folkevalde har og omsett desse til nynorsk.

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

3. juni lanserte KS en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Se opptak av webinaret her.

Fysiske møter eller fjernmøter i folkevalgte organer

Fysiske møter eller fjernmøter i folkevalgte organer

Hovedregelen i kommuneloven er at møter i folkevalgte organer holdes som fysiske møter hvor de folkevalgte møtes i samme rom. Kommuneloven åpner i tillegg for fjernmøter, men hva er forskjellen, og hvilke krav stilles til denne møteformen?

Fysiske møter i folkevalgte organer

Fysiske møter i folkevalgte organer

Mange kommuner og fylkeskommuner vurderer om de skal åpne for fysiske møter i folkevalgte organer. KS’ viktigste råd er å følge de nasjonale bestemmelsene og rådene som til enhver tid gjelder, og gjøre lokale vurderinger ut fra den konkrete situasjonen.

Folkevalgtprogrammet

Folkevalgtprogrammet

De fleste kommunestyrer og fylkesting har gjennomført kjerneprogrammet i KS Folkevalgtprogram. Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg tilbys ytterligere to dager med skreddersydde folkevalgtdager.

Mer informasjon til deg som er folkevalgt

Les flere artikler

KONTAKT