For deg som folkevalgt

Som folkevalgt har du mange roller og det er mange hensyn å ivareta. Her har vi samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg.

Nye og reviderte hefte for folkevalde

Nye og reviderte hefte for folkevalde

KS har revidert hefta Handbok for ordførarar, Møtet er sett, Rettar og pliktar dei folkevalde har, Tilrådingar om eigarskap, selskapsleiing og kontroll, og Arbeidsgjevaransvaret dei folkevalde har og omsett desse til nynorsk.

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

3. juni lanserte KS en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Se opptak av webinaret her.

Fysiske møter eller fjernmøter i folkevalgte organer

Fysiske møter eller fjernmøter i folkevalgte organer

Hovedregelen i kommuneloven er at møter i folkevalgte organer holdes som fysiske møter hvor de folkevalgte møtes i samme rom. Kommuneloven åpner i tillegg for fjernmøter, men hva er forskjellen, og hvilke krav stilles til denne møteformen?

Fysiske møter i folkevalgte organer

Fysiske møter i folkevalgte organer

Mange kommuner og fylkeskommuner vurderer om de skal åpne for fysiske møter i folkevalgte organer. KS’ viktigste råd er å følge de nasjonale bestemmelsene og rådene som til enhver tid gjelder, og gjøre lokale vurderinger ut fra den konkrete situasjonen.

Folkevalgtprogrammet

Folkevalgtprogrammet

De fleste kommunestyrer og fylkesting har gjennomført kjerneprogrammet i KS Folkevalgtprogram. Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg tilbys ytterligere to dager med skreddersydde folkevalgtdager.

Mer informasjon til deg som er folkevalgt

Podkastserie om internkontroll

Podkastserie om internkontroll

Hva er forholdet mellom kontroll og tillit? Og skal det være lov å gjøre feil? Hør podkastserien vår "Orden i eget hus" om internkontroll i kommunene.

Hatefulle ytringer - behov for å styrke folkevalgtes vern

Hatefulle ytringer - behov for å styrke folkevalgtes vern

- Det er et behov for å styrke de rettslige rammene for lokale folkevalgte som rammes av hatefulle ytringer. Jeg mener det er godt underbygget i rapporten, sa Bjørn Arild Gram, KS’ styreleder, under webinaret om lokalt folkevalgtes rettsvern.

Høringssvar om midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19

HØRING

Høringssvar om midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19

KS er tilfreds med at departementet legger fram forslag til hvordan valget kan gjennomføres i en situasjon med høyt smittetrykk eller eventuelle lokale smitteutbrudd. Det hviler et stort ansvar på kommunene knyttet til gjennomføring av valg.

Er møter i folkevalgte organer i kommunen et «arrangement» etter Covid-19-forskriften?

Er møter i folkevalgte organer i kommunen et «arrangement» etter Covid-19-forskriften?

KS har fått enkelte spørsmål om hvorvidt møter i kommunestyrer/fylkesting og andre folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner faller inn under definisjon av «arrangement» i covid-19-forskriften § 13. Etter vår oppfatning gjør de ikke det.

Ny rapport om godtgjøring

Ny rapport om godtgjøring

KS har sittet i et utvalg som har utredet felles prinsipper for godtgjøring til politikere. Rapporten er overbrakt Stortinget ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Habilitet og gråsoner

Habilitet og gråsoner

Denne artikkelen er utarbeidet basert på drøftinger i Kommunesektorens etikkutvalgs møte 17. september 2020.

Les flere artikler

KONTAKT