For deg som folkevalgt

Som folkevalgt har du mange roller og det er mange hensyn å ivareta. Her har vi samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg.

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

3. juni lanserte KS en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Se opptak av webinaret her.

Nye og reviderte hefter for folkevalgte

Nye og reviderte hefter for folkevalgte

KS har revidert heftene Håndbok for ordførere, Møtet er satt, Folkevalgtes rettigheter og plikter, Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

Fysiske møter eller fjernmøter i folkevalgte organer

Fysiske møter eller fjernmøter i folkevalgte organer

Hovedregelen i kommuneloven er at møter i folkevalgte organer holdes som fysiske møter hvor de folkevalgte møtes i samme rom. Kommuneloven åpner i tillegg for fjernmøter, men hva er forskjellen, og hvilke krav stilles til denne møteformen?

Fysiske møter i folkevalgte organer

Fysiske møter i folkevalgte organer

Mange kommuner og fylkeskommuner vurderer om de skal åpne for fysiske møter i folkevalgte organer. KS’ viktigste råd er å følge de nasjonale bestemmelsene og rådene som til enhver tid gjelder, og gjøre lokale vurderinger ut fra den konkrete situasjonen.

Folkevalgtprogrammet

Folkevalgtprogrammet

De fleste kommunestyrer og fylkesting har gjennomført kjerneprogrammet i KS Folkevalgtprogram. Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg tilbys ytterligere to dager med skreddersydde folkevalgtdager.

Mer informasjon til deg som er folkevalgt

Høringssvar om midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19

HØRING

Høringssvar om midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19

KS er tilfreds med at departementet legger fram forslag til hvordan valget kan gjennomføres i en situasjon med høyt smittetrykk eller eventuelle lokale smitteutbrudd. Det hviler et stort ansvar på kommunene knyttet til gjennomføring av valg.

Er møter i folkevalgte organer i kommunen et «arrangement» etter Covid-19-forskriften?

Er møter i folkevalgte organer i kommunen et «arrangement» etter Covid-19-forskriften?

KS har fått enkelte spørsmål om hvorvidt møter i kommunestyrer/fylkesting og andre folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner faller inn under definisjon av «arrangement» i covid-19-forskriften § 13. Etter vår oppfatning gjør de ikke det.

Ny rapport om godtgjøring

Ny rapport om godtgjøring

KS har sittet i et utvalg som har utredet felles prinsipper for godtgjøring til politikere. Rapporten er overbrakt Stortinget ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Habilitet og gråsoner

Habilitet og gråsoner

Denne artikkelen er utarbeidet basert på drøftinger i Kommunesektorens etikkutvalgs møte 17. september 2020.

Høringssvar om endringer i valglov, valgforskrift og forskrift om valg til Sametinget

HØRING

Høringssvar om endringer i valglov, valgforskrift og forskrift om valg til Sametinget

KS støtter i hovedsak Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endringer, men peker på noen mulige utfordringer knyttet til forslaget om utsendelse av digitale valgkort som permanent ordning allerede neste år.

Midlertidige unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven

Midlertidige unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven

Stortinget vedtok den 14. april en midlertidig lov som gir unntak fra enkelte bestemmelser i kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven.

Les flere artikler

KONTAKT