Til hovedinnhold

For deg som folkevalgt

Her har vi samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg som er folkevalgt.

Artikler

Mer informasjon til deg som er folkevalgt

Foto: Kongsvinger kommune

Vil styrke politisk eierskap til kommuneplanens samfunnsdel

Bakgrunn for satsingen er at mange kommuner har lange og omfattende planprosesser som gjør det utfordrende å knytte kommuneplanens samfunnsdel til valgperiodene og det nye kommunestyrets politikk. Her kan du lese om arbeidet i Kongsvinger kommune.

Foto: KS (Gjertrud Strand Sanderød)

Habilitet på dagsordenen

Habilitet er høyaktuelt i nasjonal politikk for tiden. Det er et like viktig spørsmål i lokalpolitikken. Habilitet er også et helt sentralt tema i KS Folkevalgtprogram.

Foto: Bly

Hefter for folkevalgte

KS har utviklet flere nyttige hefter for folkevalgte. I tillegg til håndbok for ordførere har vi hefter om møteskikk, rettigheter og plikter, folkevalgtes arbeidsgiveransvar og anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

Foto: Shutterstock

Lokalt partsarbeid: I kommunen er det kun to parter

KS bruker ikke begrepet «lokalt trepartssamarbeid» og anbefaler heller ikke kommunene å benytte dette begrepet. Kommuneloven § 2-1 fastslår at kommuner og fylkeskommuner bare har én folkevalgt ledelse som også omfatter arbeidsgiverrollen.

Foto: Lillian Tveit, Mostphotos

HØRING

Svar på høyring om endringar i inndelingslova

KS legg til grunn at departementet allereie har naudsynt heimelsgrunnlag i eksisterande lovverk til å gjennomføra ei innbyggjarhøyring på eigen hand, og støttar difor ikkje lovendringa.

Foto: KS, Gjertrud Strand Sanderød

KRONIKKER

Forvirrende om muligheten til å fastsette kommunedirektørens lønn

I Kommunal Rapport har det vært en meningsutveksling om hvorvidt kommunestyret kan delegere fastsettelse av kommunedirektørens lønnsvilkår. Her kan du lese KS Advokatenes innlegg som konkluderer med at kommunestyret kan delegere denne oppgaven.

Les flere artikler

KONTAKT