KS ber om utsatt høringsfrist for forslag til nye anskaffelsesregler

Foto: Mostphotos

Lenkeblokk Icon Oppfordrer kommuner og fyleskommuner til å gjøre det samme.

Tid: 19. juni Kl. 9.00-10.30 (digitalt)

I denne digitale gjennomgangen av Anskaffelsesutvalgets andre dellevering (NOU del 2) drøfter KS Advokatene innspill som har kommet til høringsuttalelsene som er under utarbeidelse i vår sektor.

Gå direkte til påmelding


KS Advokatene og KS Anskaffelsesforum (KSA) åpner for spørsmål og diskusjon om ulike tema som er spesielt interessante for kommunesektoren å gi innspill på gjennom kommunenes høringsuttalelser til NFD, før høringsfristen 16. august.

Dette webinaret blir viktig å delta på for alle som jobber i tilknytning til anskaffelser i kommunesektoren og som ønsker å gi så gode innspill til departementet som mulig slik at regelverket blir praktisk å jobbe innenfor i årene som kommer. Hvis du kommer på viktige ressurspersoner i din kommune som også burde delta på webinaret, oppfordrer vi deg til å dele invitasjonen. Potensielle interesserte er folkevalgte, administrativ ledelse og større budsjetteiere/bestillere.

NB! KSA Minikurs er KUN mulig å delta på for KSAs medlemskommuner og -fylkeskommuner.