Til hovedinnhold

Viken

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Viken.

Artikler

Foto: Gerardo Poblete

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud jobber i KS Viken med lokaldemokrati og folkevalgtprogrammet. Gjertrud har tidligere vært medlem av kommunestyret i Åmot kommune. Hun er en erfaren prosessveileder og har jobbet særlig med rollen som folkevalgt, samspillet mellom politikk

Foto: KS

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker er erfaren prosessveileder for Viken. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har også administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo og lederutviklingsprogram fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Gerardo Poblete

Gustav Weiberg-Aurdal

Gustav Weiberg-Aurdal er prosessveileder for Viken. Han er ansatt i KS og har lang erfaring med prosessledelse.

Foto: Gerardo Poblete/ KS

Anders Østensen

Anders Østensen er ny prosessveileder for Viken. Han har vært ordfører i Gjerdrum siden 2011. Anders er utdannet lærer.

Foto: KS

Elisabeth Enger

Elisabeth Enger er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som rådmann i flere kommuner, blant annet Lier, Bærum og sist i Drammen.

Foto: Gerardo Poblete

Gunvor Eldegard

Gunvor Eldegard er ny prosessveileder for Viken. Gunvor er ansatt i KS og jobber med blant annet næringsutvikling. Hun har vært ordfører i Ski og stortingsrepresentant for Akershus.

Foto: Gerardo/ KS

Gunn Cecilie Ringdal

Gunn Cecilie Ringdal er ny prosessveileder for Viken. Hun har vært ordfører i Lier siden 2015 og har vært medlem av kommunestyret i til sammen ca. 20 år. Gunn Cecilie er utdannet jurist og har tidligere jobbet som advokatfullmektig og advokat, et yrke hun

Foto: KS

Monica Vee Bratlie

Monica Vee Bratlie er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram for Vestfold og Telemark. Hun har utdanning som lærer og har lang politisk erfaring.

Foto: Gerardo/ KS

Frederikke Stensrød

Frederikke Stensrød er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som folkevalgt, og har tidligere vært varaordfører i Råde kommune. Hun har også sittet to perioder i fylkestinget og fylkesutvalget og diverse styrer og utvalg.

Foto: KS/ Gerardo Poblete

Tine Norman

Anne Kristine (Tine) Norman er ny prosessveileder for Viken. Hun har vært ordfører i Sigdal siden 2015 og har tidligere jobbet i Modum kommune. Hun er utdannet teknisk tegner og agronom.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

Foto: Kongsvinger kommune

Vil styrke politisk eierskap til kommuneplanens samfunnsdel

Bakgrunn for satsingen er at mange kommuner har lange og omfattende planprosesser som gjør det utfordrende å knytte kommuneplanens samfunnsdel til valgperiodene og det nye kommunestyrets politikk. Her kan du lese om arbeidet i Kongsvinger kommune.

Foto: Shutterstock

Nytt tilbud til medvirkningsrådene

KS har laget et opplegg som kan brukes i opplæringen av de obligatoriske medvirkningsrådene. Opplegget er laget som en del av KS Folkevalgtprogram og kan tas i bruk av alle kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Gjertrud Strand Sanderød, KS

Habilitet på dagsordenen

Habilitet er høyaktuelt i nasjonal politikk for tiden. Det er et like viktig spørsmål i lokalpolitikken. Habilitet er også et helt sentralt tema i KS Folkevalgtprogram.

Foto: Bly

Hefter for folkevalgte

KS har utviklet flere nyttige hefter for folkevalgte. I tillegg til håndbok for ordførere har vi hefter om møteskikk, rettigheter og plikter, folkevalgtes arbeidsgiveransvar og anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

Tilbud til nye folkevalgte

Vi tilbyr et kurs for deg som er folkevalgt i en kommune eller fylkeskommune for første gang. Kurset er en del av KS Folkevalgtprogram.

Foto: Siv Dolmen

Valg av formannskap og fylkesutvalg

Etter valget skal de nye kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer.

Les flere artikler

KONTAKT