Til hovedinnhold

Viken

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Viken.

Artikler

Foto: Gerardo Poblete

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud jobber i KS Viken med lokaldemokrati og folkevalgtprogrammet. Gjertrud har tidligere vært medlem av kommunestyret i Åmot kommune. Hun er en erfaren prosessveileder og har jobbet særlig med rollen som folkevalgt, samspillet mellom politikk

Foto: KS

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker er erfaren prosessveileder for Viken. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har også administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo og lederutviklingsprogram fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Gerardo Poblete

Gustav Weiberg-Aurdal

Gustav Weiberg-Aurdal er prosessveileder for Viken. Han er ansatt i KS og har lang erfaring med prosessledelse.

Foto: Gerardo Poblete/ KS

Anders Østensen

Anders Østensen er ny prosessveileder for Viken. Han har vært ordfører i Gjerdrum siden 2011. Anders er utdannet lærer.

Foto: KS

Elisabeth Enger

Elisabeth Enger er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som rådmann i flere kommuner, blant annet Lier, Bærum og sist i Drammen.

Foto: Gerardo Poblete

Gunvor Eldegard

Gunvor Eldegard er ny prosessveileder for Viken. Gunvor er ansatt i KS og jobber med blant annet næringsutvikling. Hun har vært ordfører i Ski og stortingsrepresentant for Akershus.

Foto: Gerardo/ KS

Gunn Cecilie Ringdal

Gunn Cecilie Ringdal er ny prosessveileder for Viken. Hun har vært ordfører i Lier siden 2015 og har vært medlem av kommunestyret i til sammen ca. 20 år. Gunn Cecilie er utdannet jurist og har tidligere jobbet som advokatfullmektig og advokat, et yrke hun

Foto: KS

Monica Vee Bratlie

Monica Vee Bratlie er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram for Vestfold og Telemark. Hun har utdanning som lærer og har lang politisk erfaring.

Foto: Gerardo/ KS

Frederikke Stensrød

Frederikke Stensrød er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som folkevalgt, og har tidligere vært varaordfører i Råde kommune. Hun har også sittet to perioder i fylkestinget og fylkesutvalget og diverse styrer og utvalg.

Foto: KS/ Gerardo Poblete

Tine Norman

Anne Kristine (Tine) Norman er ny prosessveileder for Viken. Hun har vært ordfører i Sigdal siden 2015 og har tidligere jobbet i Modum kommune. Hun er utdannet teknisk tegner og agronom.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

Les flere artikler

KONTAKT