Til hovedinnhold

Viken

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Viken.

Artikler

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud jobber i KS Viken med lokaldemokrati og folkevalgtprogrammet. Gjertrud har tidligere vært medlem av kommunestyret i Åmot kommune. Hun er en erfaren prosessveileder og har jobbet særlig med rollen som folkevalgt, samspillet mellom politikk

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker er erfaren prosessveileder for Viken. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har også administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo og lederutviklingsprogram fra Norges Handelshøyskole.

Gustav Weiberg-Aurdal

Gustav Weiberg-Aurdal er prosessveileder for Viken. Han er ansatt i KS og har lang erfaring med prosessledelse.

Anders Østensen

Anders Østensen er ny prosessveileder for Viken. Han har vært ordfører i Gjerdrum siden 2011. Anders er utdannet lærer.

Elisabeth Enger

Elisabeth Enger er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som rådmann i flere kommuner, blant annet Lier, Bærum og sist i Drammen.

Gunvor Eldegard

Gunvor Eldegard er ny prosessveileder for Viken. Gunvor er ansatt i KS og jobber med blant annet næringsutvikling. Hun har vært ordfører i Ski og stortingsrepresentant for Akershus.

Gunn Cecilie Ringdal

Gunn Cecilie Ringdal er ny prosessveileder for Viken. Hun har vært ordfører i Lier siden 2015 og har vært medlem av kommunestyret i til sammen ca. 20 år. Gunn Cecilie er utdannet jurist og har tidligere jobbet som advokatfullmektig og advokat, et yrke hun

Monica Vee Bratlie

Monica Vee Bratlie er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram for Vestfold og Telemark. Hun har utdanning som lærer og har lang politisk erfaring.

Frederikke Stensrød

Frederikke Stensrød er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som folkevalgt, og har tidligere vært varaordfører i Råde kommune. Hun har også sittet to perioder i fylkestinget og fylkesutvalget og diverse styrer og utvalg.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

Les flere artikler

KONTAKT