Til hovedinnhold

Viken

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Viken.

Artikler

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud jobber i KS Viken med lokaldemokrati og folkevalgtprogrammet. Gjertrud har tidligere vært medlem av kommunestyret i Åmot kommune. Hun er en erfaren prosessveileder og har jobbet særlig med rollen som folkevalgt, samspillet mellom politikk

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker er erfaren prosessveileder for Viken. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har også administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo og lederutviklingsprogram fra Norges Handelshøyskole.

Gustav Weiberg-Aurdal

Gustav Weiberg-Aurdal er prosessveileder for Viken. Han er ansatt i KS og har lang erfaring med prosessledelse.

Anders Østensen

Anders Østensen er ny prosessveileder for Viken. Han har vært ordfører i Gjerdrum siden 2011. Anders er utdannet lærer.

Elisabeth Enger

Elisabeth Enger er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som rådmann i flere kommuner, blant annet Lier, Bærum og sist i Drammen.

Gunvor Eldegard

Gunvor Eldegard er ny prosessveileder for Viken. Gunvor er ansatt i KS og jobber med blant annet næringsutvikling. Hun har vært ordfører i Ski og stortingsrepresentant for Akershus.

Gunn Cecilie Ringdal

Gunn Cecilie Ringdal er ny prosessveileder for Viken. Hun har vært ordfører i Lier siden 2015 og har vært medlem av kommunestyret i til sammen ca. 20 år. Gunn Cecilie er utdannet jurist og har tidligere jobbet som advokatfullmektig og advokat, et yrke hun

Monica Vee Bratlie

Monica Vee Bratlie er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram for Vestfold og Telemark. Hun har utdanning som lærer og har lang politisk erfaring.

Frederikke Stensrød

Frederikke Stensrød er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som folkevalgt, og har tidligere vært varaordfører i Råde kommune. Hun har også sittet to perioder i fylkestinget og fylkesutvalget og diverse styrer og utvalg.

Tine Norman

Anne Kristine (Tine) Norman er ny prosessveileder for Viken. Hun har vært ordfører i Sigdal siden 2015 og har tidligere jobbet i Modum kommune. Hun er utdannet teknisk tegner og agronom.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

KRONIKKER

Forvirrende om muligheten til å fastsette kommunedirektørens lønn

I Kommunal Rapport har det vært en meningsutveksling om hvorvidt kommunestyret kan delegere fastsettelse av kommunedirektørens lønnsvilkår. Her kan du lese KS Advokatenes innlegg som konkluderer med at kommunestyret kan delegere denne oppgaven.

Ny rapport om kommunens viktigste styringsverktøy

Hvordan kan kommuneplanens samfunnsdel bli kommunestyrets viktigste styringsverktøy? Tirsdag 7. mars lanserer vi en ny rapport med noen tydelige anbefalinger.

KS Folkevalgtprogram 2023–2027

Etter valget starter en ny periode med KS Folkevalgtprogram. Et korps med både erfarne og nye prosessveiledere står klare til å gjennomføre inntil fire skreddersydde dager i alle kommunestyrer og fylkesting.

Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg

Høyesterett har i dom 29. november 2021 (HR-2021-2342-A) lagt til grunn at formannskapsmedlemmer og varamedlemmer til formannskapet er valgbare til meddommerutvalg.

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Både kommunedirektører og ordførere i norske kommuner opplever at samarbeidet mellom politikk og administrasjon er godt. Det viser en studie Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder har utført for KS.

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

KS ønsker å sette næringsutvikling på dagsorden i kommunestyrer og fylkesting. Folkevalgtprogrammet får nå en egen modul om næringsaktive kommuner i samarbeid med NHO.

Les flere artikler

KONTAKT