Frederikke Stensrød er ny prosessveileder for Viken. Hun har lang erfaring som folkevalgt, og har tidligere vært varaordfører i Råde kommune. Hun har også sittet to perioder i fylkestinget og fylkesutvalget og diverse styrer og utvalg.

Foto: KS