Monica Vee Bratlie er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram for Vestfold og Telemark. Hun har utdanning som lærer og har lang politisk erfaring.

Hun har vært ordfører i Hurum kommune i to perioder, fra 2011 til 2019. Hun er i dag varaordfører i nye Asker kommune.  


Foto: KS