Midt-Norge

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Midt-Norge.

Annikken Kjær Haraldsen

Annikken Kjær Haraldsen

Annikken Kjær Haraldsen er ny prosessveileder i KS Midt-Norge. Annikken er utdannet ved Telemark Distrikthøgskole. Hun har vært fylkesråd for kultur, inkludering og samiske spørsmål i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ut over det har hun hatt flere styreverv.

Maritta Ohrstrand

Maritta Ohrstrand

Maritta Ohrstrand er erfaren prosessveileder. Hun var også prosessveileder i KS Folkevalgtprogram fra 2007-11 og 2011-2015. Maritta er utdannet lærer og spesialpedagog. Hun hatt flere stillinger i utdanningssystemet i offentlig sektor.

Ivar Skei

Ivar Skei

Ivar Skei er en erfaren prosessveileder. Han kjenner Kommune-Norge godt. Ivar er utdannet lektor og har undervist i fagene norsk, tysk og historie. Han har vært aktiv kommunestyrepolitiker i Klæbu kommune i 32 år derav 16 år som ordfører.

Hans Vintervold

Hans Vintervold

Hans Vintervold er ordfører i Røros kommune og prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har vært medlem i kommunestyret i Røros siden 2003, og ordfører fra 2007. Han har utdanning innen agronomi, bank og forsikring.

Marit Voll

Marit Voll

Marit Voll er i denne perioden styreleder for KS Nord-Trøndelag. Hun er barnepleier ved sykehuset i Levanger og er styremedlem i Husbanken Midt-Norge. Hun har lang fartstid med ulike politiske verv.

Kirsti Welander

Kirsti Welander

Kirsti Welander er ny prosessveileder for KS' Folkevalgtprogram. Hun har lang erfaring fra skolesystemet i Oppdal kommune og har hatt flere politiske verv. Hun har vært ordfører i Oppdal kommune siden 2015.

Dagfinn Aasen

Dagfinn Aasen

Dagfinn Aasen er en erfaren prosessveileder. Han har tidligere vært prosessveileder i KS Folkevalgtprogram i periodene 2003-2007 og 2011-2015. Han har utdanning fra Kommunal- og sosialhøgskolen, og har senere tatt ledelse og administrasjon på BI.

Jon Aasen

Jon Aasen

Jon Aasen er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Jon er utdannet adjunkt med grunnfaga Norsk og spesialpedagogikk. Han har to perioder som fylkesordfører i Møre og Romsdal. Den andre perioden pågår fortsatt i disse dager.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

KS Advokatene har blitt kontakta av ei rekkje kommunar med spørsmål om det ikkje lenger er gyldig framgangsmåte å velja ordførar og varaordførar etter skriftleg avrøysting. Advokatane konkluderer her med at val på denne måten framleis er gyldig.

KS Folkevalgtprogram er i gang

KS Folkevalgtprogram er i gang

Hvilke roller har de folkevalgte, hva er et godt samspill med administrasjonen? Hvordan kan de folkevalgte samarbeide på tvers av partiene og med innbyggerne?

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Innbyggere og folkevalgte vurderer lokaldemokratiet ulikt. Selv om det ikke finnes én bestemt forklaring på hva godt lokaldemokrati innebærer, er åpenhet, klare ansvarslinjer og inkludering av opposisjonspolitikere klare fellestrekk.

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning er noen av rådene som kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS for å motvirke hat og trusler.

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

Les flere artikler

KONTAKT