Margrethe Svinvik er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram for Møre og Romsdal. Hun er utdannet sykepleier og har en mastergrad i kunnskapsledelse. Margrethe har lang erfaring som leder innen kommunale helse- og omsorgstjenester. De siste fire årene har hun vært ordfører i Surnadal kommune, etter å ha vært lokalt folkevalgt i til sammen 20 år.


Foto: KS