Ingrid Husøy Rimstad er ny prosessveileder for Møre og Romsdal. Hun har syv års erfaring som rådmann/kommunedirektør i Aukra Kommune, og har tidligere vært kommunalsjef og enhetsleder i kommunal virksomhet. Rimstad har lang erfaring fra både kommunal og statlig tjeneste. Hun har også jobbet med lederutvikling og har tatt kurs i relasjonsledelse.


Foto: KS