Forslag til prosess

  • Ta en tur gjennom verktøyet på egenhånd, og gjør deg kjent med de ulike delene og funksjonene.

  • Samle flere, for eksempel kommunestyret, dele inn i grupper (på tvers av partier?) og reflekter over hvordan det var å gå gjennom verktøyet på egenhånd. Hvordan opplevdes det? Hva oppdaget du? Hvilke tanker gjorde du deg underveis, og hvilke refleksjoner fikk du etter å ha prøvd deg gjennom de ulike delene?

  • Ta en ny runde i verktøyet, nå sammen i gruppa. Reflekter, diskuter og foreta betraktninger mens dere beveger dere framover, med utgangspunkt i egen kommune.

  • Når dere mot slutten får generert et scenario, reflekter høyt i gruppa over resultatet. Hva sier scenarioet om deres kommune i 2040? Hvilke tanker gjør dere rundt dette bildet? Hvilke veivalg tror dere gjorde at det tok den retningen det gjorde? Hvis dere fikk gjøre disse valgene om igjen, hva ville dere gjøre annerledes?

  • Hvordan kunne verktøyet gitt deg eller dere enda mer nytte? Hva var bra, og hvorfor? Hva kunne vært bedre, og hvordan?

Lykke til!