IA-avtalens to hovedmål er å redusere sykefravær og frafall. For å lykkes, er det avgjørende at partene samarbeider, både nasjonalt og lokalt. Partenes roller og ansvar står sentralt i bransjeprogrammene.

Arbeidsplassene står i sentrum for IA-avtalen, og også tiltak og virkemidler gjennom bransjeprogrammene skal rettes mot virksomhetene.

Det skal gjennomføres følgeforskning og evaluering av iverksatt tiltak i bransjeprogrammene.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese mer om de syv bransjene

På denne nettsiden finner du informasjon om to av dem: barnehage og sykehjem.