Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Jobber din kommune med et digitaliseringsprosjekt som kan være nyttig for flere? Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Moderniserer byggesaksprosessen

Moderniserer byggesaksprosessen

Mange opplever at innsending og behandling av byggesøknader tar tid, og at tjenesten er lite brukervennlig. Nå bidrar KS til å utvikle enklere løsninger der byggenæringen og privatpersoner står mer i sentrum.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Velkommen til eKommune 2020

Velkommen til eKommune 2020

Sett av 28. og 29. april. Da er det eKommune, den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Hit kommer politikere, kommunedirektører, ordførere, leverandører og mange andre.

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS har undertegnet en erklæring om å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. - Vi har alle et ansvar for å bidra til at barn og unge har en trygg netthverdag, sier nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering

Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering

KS er gitt en tydelig rolle og et oppdrag med å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. Det har Landstinget i KS vedtatt.

Utvikler sømløse tjenester på tvers av sektorer

Utvikler sømløse tjenester på tvers av sektorer

For å kunne dele mer data, lage bedre og mer sammenhengende tjenester må stat og kommune samarbeide. Digitaliseringsstrategien har lagt viktige føringer for hvordan dette skal skje, og DIFI og KS spiller en sentral rolle i arbeidet med å få dette til.

Les flere artikler

KONTAKT