KS er en politisk styrt medlemsorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner, og fylkesstyret koordinerer det politiske arbeidet i fylket. I tillegg til å være den største arbeidsgiverorganisasjonen innen offentlig sektor, er KS først og fremst en interessepolitisk aktør som ivaretar kommunenes interesser overfor Storting og Regjering. I dette arbeidet har fylkesstyret en viktig rolle i å være talerør for kommunene i Møre og Romsdal.

Nyvalgt styreleder, Per Are Sørheim, sier det er en ære å få representere kommunen i Møre og Romsdal. Det er utfordrende tider med å skaffe nok ressurser til å løse oppgavene vi er satt til, det gjelder både penger og folk. Så arbeidet med å sikre at det er best mulig balanse mellom det kommunene skal levere og ressursene som stilles til rådighet, er viktigere enn noen gang. Sørheim er ordfører (H) i Ørsta kommune.

Fylkesstyret har følgende sammensetning:

Per Are Sørheim (H), leder
Anne Berit Støyva Emblem (AP), nestleder
Sigrid Gjendem Fjørtoft (H)
Ingrid Waagen (SP)
Svein Roksvåg (SP)
Geir Stenseth (FrP)
Anne Marie Fiksdal (FrP)

I tillegg møter en representant for Samfunnsbedriftene, som i denne perioden er Alf Vee Midttun, adm. direktør i Rauma Energi Holding AS, samt leder i Kommunedirektørutvalget i Møre og Romsdal, Wenche Solheim.

Kontakter:
Per Are Sørheim, mob 91852541
Gunnar Bendixen, mob 91894515