Dette er den spennende inngangen til det viktig arbeidet som startet 15.februar, med første samling for utviklingsnettverket «Læring for næring». De syv kommunene som er med, har lenge vært opptatt av næringsutvikling. De har alle ambisjoner, men erkjenner at den beste måten å komme videre på er å møte og jobbe med andre kommuner.

Gunnar Bendixen, regiondirektør i KS Møre og Romsdal, ønsket velkommen til samlingen. Han trakk linjene til KS’ Landsting og nye, politiske prioriteringer for kommunesektoren. Han vektla også betydningen av det tette samarbeidet med både fylkeskommunen og Bærekraftsløftet i utviklingen av nettverkstilbudet.

Målet med nettverksarbeidet er at kommunene får et bedre grunnlag til å ta strategiske valg og å nyttiggjøre seg tilgjengelige ressurser og midler. Det handler om å ta ambisjoner og visjoner ut til handling.

På første samling ble deltagerne kjent med de andre kommunene og hvordan de jobber. Videre fikk de faglig påfyll fra Rolf Røtnes fra Samfunnsøkonomisk analyse. Han ga en oppdatert presentasjon av FoU rapporten «Lærdommer fra gode vertskommuner for næringslivet». Sentralt her er hvilke faktorer kommuner bør kjenne til for å utnytte lokalt handlingsrom.

Arrangørene
Arrangørene for utviklingsnettverket. Foto: Gustav Weiberg-Aurdal (KS)

Han understreket betydningen av at ansvarlige må sette seg inn i situasjonen i egen kommune. De må forstå hvilket næringsliv man har, forstå hva som skaper endring og ikke minst forstå hvordan utvikling kan påvirkes.

Det var et godt oppspill til kommunene for å se seg selv i speilet og identifisere mulige forbedringsområder.

“Læring for næring” går over fire samlinger i 2024. Kommunene stiller mannskap med god bredde, der både politikk og administrasjon er representert. Det er opp til kommunene selv å identifisere områder de vil vektlegge og prioritere. Fremdrift sikres ved deling og læring på samlinger, og oppfølging og arbeid hjemme.

Gjennom dagen var det mange gode refleksjoner. Vi tar avslutningsvis med noen som oppsummerer dagen:

«Vi er her for å lære av andre og stjeler gjerne gode ideer!»

«Det finnes ingen oppskrift. Vi kan lære av andre, men må gjøre det på vår måte!»

«Samarbeid kommune, næringsliv og utdanning må inn i ryggmargen!»

Vi gleder oss til å følge Haram, Ulstein, Sykkylven, Aure, Molde, Sunndal og Tingvoll videre!