Påmeldingsfrist

3. januar 2024.

Påmelding

Lenkeblokk Icon Påmeldingsskjema

Spørsmål?

Ta kontakt med Anne Thorsrud i KS Møre og Romsdal, e-post: anne.thorsrud@ks.no

Alle kommuner driver samfunnsutvikling. Næringsutvikling er viktig for lokalsamfunnet. Nettverket utvikles av KS i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Bærekraftsløftet Møre og Romsdal.

Målsetting

Den overordnede målsettingen med "Læring for næring" er å gi kommunene et bedre grunnlag for å gjøre strategiske valg og å komme fra plan til gjennomføring.

For å få til dette, må kommunene ha tilstrekkelig kunnskap om hva som er mulig og næringslivets behov. Gjennom fire samlinger skal vi sette samspillet mellom kommunen som myndighetsutøver og næringslivets behov, på dagsorden. Gjennomføring i praksis vil stå sentralt, både med hensyn til planutvikling og iverksettelse av tiltak. Samarbeid står sentralt i oppfyllelse av bærekraftsmålene, og vil bli tatt inn i prosessen.

Utbytte

  • Sette fart på næringsutvikling i kommunen/regionen
  • Kunnskapsløft til kommunale ledere og medarbeidere
  • Bedre helhetlig forståelse og innsats rundt næringsutvikling
  • Koble næringsutvikling på bærekraftarbeidet
  • Arbeide med målkonflikter og dilemmaer i samfunnsutviklingen
  • Samarbeid og erfaringsdeling med andre kommuner
  • Lære av beste praksis for samhandling mellom kommune og næringsliv

Målgruppe

Politisk og administrativ ledelse, ledere for politiske hovedutvalg (næring), næringskonsulent og andre som arbeider med næringsutvikling i eller på vegne av kommunen.

Det anbefales at både politisk og administrativ ledelse er representert i gruppen som kommunen melder på.  Kommunen kan delta med forskjellige antall og personer på de ulike samlingene. Det er viktig at minst en deltager deltar på alle samlingene.

Fullstendig invitasjon (pdf).

Digitalt informasjonsmøte 6. desember 2023

Før oppstart og påmeldingsfrist, inviterer vi de som er interesserte til et uforpliktende digitalt informasjonsmøte den 6. desember kl. 08.30 - 09.00: Delta på møtet her

Påmeldingsfrist 3. januar 2024

Påmeldingsskjema